Bekijk 409 diensten in het sociaal domein

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland

  Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland

   Zonder verwijzing 

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Voor die kinderen betalen wij de benodigde contributie en lesgelden en eventuele kleding en attributen.

  Zijn er meerdere kinderen in uw gezin die iets willen doen? Geen probleem! Aanvragen kunnen door zowel ouders als intermediairs (bijvoorbeeld gebiedsteammedewerker, buurtsportcoach, leerkracht, huisarts, schuldhulpverlener, enz.) gedaan worden via de website.

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • Openbare basisschool Appelscha

  Openbare basisschool Appelscha

   Zonder verwijzing 

  Uitgangspunt van al ons handelen is, dat alle kinderen verschillen in talent, tempo en temperament. Wij willen je kind een omgeving bieden, waarin het houvast en uitdaging vindt om te leren “leren”. Wij willen dat je kind op De Riemsloot tot zijn recht komt; dat het zich op zijn plaats voelt. Bij ons leert een kind, dat het anderen moet respecteren, dat het tolerant moet zijn, dat het gevoelens mag uiten en gevoelens van anderen moet respecteren. Wij zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen daarvan. Het beleid ten aanzien van pesten is omschreven in een beleidsplan. Dit ligt op school ter inzage.

  Op zoek naar meer informatie? Kijk dan eens op de website.

  OBS de Riemsloot
 • Muziekvereniging Oldeberkoop

  Muziekvereniging Oldeberkoop

   Zonder verwijzing 

  Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek organiseert regelmatig kwalitatief hoogwaardige klassieke concerten in de sfeervolle middeleeuwse Bonifatiuskerk in Oldeberkoop.

  De Bonifatiuskerk heeft een uitstekende akoestiek. Tijdens de concerten is de kerk sfeervol verlicht, liggen er comfortabele kussens op de banken en staat, als het nodig is, de verwarming aan. In de pauze wordt een gratis drankje geschonken. De sfeer is gemoedelijk.

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Stichting Muziek op Stapel
 • Palliatieve zorg Appelscha

  Palliatieve zorg Appelscha

   Zonder verwijzing 

  Stichting Thuiszorg De Appelhof is gespecialiseerd in palliatief terminale zorg. Dit is de zorg wanneer genezing niet meer mogelijk is. In een warme omgeving krijgt u de beste zorg die helemaal aansluit op uw wensen. Ook begeleiden en ondersteunen wij uw naasten en familie.

  Palliatieve zorg kan zowel in De Appelhof als bij u thuis.

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Stichting Thuiszorg de Appelhof
 • Consultatiebureau Plus (0 tot 4 jaar)

  Consultatiebureau Plus (0 tot 4 jaar)

   Zonder verwijzing 

  Kruipt, loopt of praat jouw kind nog niet? Krijg jij moeilijk contact met hem of haar? Of heb je bijvoorbeeld vragen over het drukke gedrag van jouw kind? Blijf je over deze of andere vragen zorgen houden? Dan kunnen wij je aanmelden voor het speciale (gratis) spreekuur voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

  GGD Fryslân
 • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

  Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

   Zonder verwijzing 

  Peuters die peuterspeelgroepen van Scala bezoeken worden op een speelse manier uitgedaagd de wereld om hen heen te ontdekken. Het VVE programma waar op de peuterspeelgroepen mee gewerkt wordt heet Piramide. Ook de basisscholen werken met piramide of een vergelijkbaar programma. Deze programma’s bestaan onder andere uit thema’s waarbij kinderen een aantal weken lang activiteiten, liedjes en boekjes aangeboden krijgen die passen bij een bepaald thema. Het programma VVE thuis sluit hierbij aan.

  VVE thuis is bedoeld voor peuters vanaf 3 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool. Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten voor ouders per schooljaar. Tijdens deze ouder bijeenkomsten ontvangt u een themaboekje passend bij het thema waar uw peuter/kleuter op de peuterspeelgroep/school mee bezig is. Door thuis spelenderwijs activiteiten aan te bieden die passen bij het thema van de peuterspeelgroep/school, zal uw kind nieuwe woorden sneller onthouden en leren toepassen. In de ouderbijeenkomsten van VVE thuis leert u hoe u de activiteiten uit het themaboekje met uw kind kan doen. U ontvangt materialen die u nodig heeft bij het uitvoeren van de activiteiten. De pedagogisch medewerker/leerkracht zal tijdens de ouderbijeenkomsten vertellen over het thema op de peuterspeelgroep. U hoort welke activiteiten uw kind doet op de peuterspeelgroep en bijvoorbeeld welke liedjes er gezongen worden.
  Kopieer de tekst uit het linkje en bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/pwalnms684c

  Wilt u meer informatie of deelnemen aan VVE? Neem dan contact met de manager Het Jonge Kind via: 0516 - 56 72 20

  Scala Welzijn
 • Autisme ondersteuning

  Autisme ondersteuning

   Zonder verwijzing 

  Autisme Netwerk Friesland is een samenwerkingsverband van organisaties die de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van mensen met autisme en hun naasten duurzaam willen ondersteunen.

  Doelstellingen: 

  • Het hulp aanbod voor mensen met autisme in Friesland passend en sluitend maken op alle levensgebieden in alle levensfasen.
  • Het aanbod van organisaties in Friesland zichtbaar maken voor elkaar, mensen met autisme en hun netwerk.
  • Gezamenlijk activiteiten ontplooien ter bevordering van de samenwerking voor en met mensen met autisme.
  • Het signaleren van knelpunten in de provincie en waar het kan, actie op ondernemen.
  Autisme Netwerk Friesland
 • Afspraak op het consultatiebureau

  Afspraak op het consultatiebureau

   Zonder verwijzing 

  Als je kind een maand oud is, zien we je voor het eerst op het consultatiebureau. Tot jouw kind 4 jaar is, kom je ongeveer veertien keer langs voor een gezondheidsonderzoek. Op de basisschool en het voortgezet onderwijs blijf je ons tegenkomen tot je kind 18 jaar is. 

  Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Vragen over opgroeien en opvoeden? Wij staan graag voor je klaar! Dit is vrijwillig en doen wij gratis. Neem gerust contact met ons op voor advies of gewoon een luisterend oor.

  De gegevens over je kind bewaren wij in een digitaal kinddossier. Wij houden ons aan de regels in de wet om die gegevens goed te beschermen.

  GGD Fryslân
 • Historisch Archief Elsloo

  Historisch Archief Elsloo

   Zonder verwijzing 

  De stichting stelt zich ten doel om de geschiedenis van het dorp Elsloo in Ooststellingwerf en de buurtschappen Tronde, Zuidhorn en Canada op te sporen, te beschrijven, vast te leggen, te verzamelen, te beheren en te bewaren voor het nageslacht.

  Neem voor meer informatie contact op met: habe-tee@hetnet.nl.

  Stichting Historisch Archief Elsloo en Tronde
 • Overzicht patiëntenorganisaties

   Zonder verwijzing 

  Bent u op zoek naar meer informatie over uw ziekte, aandoening of ontwikkelingsproblematiek.
  Kijk dan bij uw patientenvereniging voor meer informatie over u aandoening of (chronische)ziekte. Vaak worden er ook verschillende activiteiten en themabijeenkomsten georganiseerd en kunt u via de patiëntenorganisatie in contact komen met lotgenoten. 

  Klik hier om naar de pagina te gaan waarop de verschillende patiëntenorganisatie te vinden zijn.

  Patiëntenfederatie Nederland
 • Theaterlessen Oosterwolde

  Theaterlessen Oosterwolde

   Zonder verwijzing 

  Ook geeft Kunst en Coo theaterlessen! Kom jij ook een keer meedoen?

  Kijk voor meer informatie over de theaterlessen op de website.

  Kunst & COO
 • Ontspanningsmassage Haulerwijk

  Ontspanningsmassage Haulerwijk

   Zonder verwijzing 

  Uw lichaam staat geregeld onder grote druk. Voor uw mentale en fysieke gezondheid is het van groot belang dat u genoeg momenten van ontspanning heeft. Met een totale ontspanningsmassage geeft u uw lichaam rust en nieuwe energie. Zo kunt u er weer tegenaan! Een full body ontspanningsmassage biedt echter meer voordelen voor uw lichaam:

  • Een betere bloedcirculatie
  • Zuivert uw lichaam door afvalstoffen sneller af te voeren
  • Sneller spierherstel
  • Herstelt spierkrampen en geeft uw verloren spierkracht terug
  • Maken verkrampte spieren weer los
  • Verbetering van de huid
  • Zorgt voor meer bewegelijkheid
  • Geeft u extra energie
  • Versterkt uw immuunsysteem
  • Verhoging van uw natuurlijke weerstand
  • Vermindering van stress
  • Tegengaan van depressies
  • Minder vermoeid gevoel

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Wegman massage
 • Stichting Boat Donkerbroek - Leerbedrijf

  Stichting Boat Donkerbroek - Leerbedrijf

   Zonder verwijzing 

  Het doel van stichting BOAT is het bieden van dagstructuur en het vergroten van de zelfredzaamheid. Door middel van ervarend leren werken, met eigen kwaliteiten als uitgangspunt, ontdekken dat werken aan ‘boaten’ of andere projecten leuk en interessant kan zijn en dus voldoening kan geven.

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Stichting Boat
 • Leerplichtambtenaar

  Leerplichtambtenaar

   Zonder verwijzing 

  De leerplichtambtenaar controleert niet alleen of leerplichtige kinderen naar school gaan. Bij verzuim bespreekt de leerplichtambtenaar ook met de leerplichtige en/of ouder(s)/verzorger(s) wat er aan de hand is en wat er nodig is om weer naar school te gaan. En als het nodig is verwijst de leerplichtambtenaar door naar de juiste organisaties om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Meer informatie: Leerplicht | Gemeente Ooststellingwerf.

  Gemeente Ooststellingwerf
 • Toneelvereniging Oldeberberkoop

  Toneelvereniging Oldeberberkoop

   Zonder verwijzing 

  Plezier, uitdaging, het neerzetten van kwalitatief goede voorstellingen en mensen laten genieten, dat is het motto van de vereniging.

  ‘De Hoek’ staat bekend om haar brede speelrepertoire. Niet alleen de, voor succes garant staande, kluchten worden voor het voetlicht gebracht, ook tragikomedies en toneelstukken waarin taboes aan de orde komen worden niet geschuwd.                          

  Onze jaarlijkse wintervoorstelling (omstreeks februari/maart) is verspreid over twee weekenden. De Hoek brengt tevens elk jaar eenakters ten tonele. Ook jeugdige spelers komen hierdoor aan bod. 

  Meedoen? Altijd al willen toneelspelen bij een gezellige club? Liever niet op het toneel staan, maar wel achter de schermen willen helpen? Meld je dan aan via het contactformulier op deze website of via de mail. Het is mogelijk om onze vereniging te boeken voor het spelen van stukken op uw locatie.

  Tessa van Hoof - Voorzitter (t-vanhoof@hotmail.com)

  Toneelvereniging Hoek van Zevenwouden
 • Informatie Jeugdhulp in Friesland

  Informatie Jeugdhulp in Friesland

   Met verwijzing 

  Heb je een verwijzing (indicatie) voor jeugdhulp? De beschikbaarheidswijzer voor Jeugdhulp in Friesland geeft een overzicht van het aanbod van (hoog)specialistische jeugdhulp, ondersteuning bij ernstige dyslexie, crisishulp en pleegzorg.

  Let op! Hiervoor is dus een verwijzing nodig.

  Als u deze verwijzing niet hebt, kijk dan op deze sociale kaart naar de mogelijkheden voor hulp waar u geen verwijzing voor nodig heeft. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het gebiedsteam Ooststellingwerf.

  Gemeente Ooststellingwerf
  Productcode
  0001 Jeugdhulpverlening