Bekijk 27 diensten

 • Dagcentrum Ooststellingwerf

  Dagcentrum Ooststellingwerf

   Zonder verwijzing 

  Een bezoek aan het Dagcentrum Ooststellingwerf kan interessant voor u zijn als u moeite heeft thuis de dag door te komen. Ook als u mantelzorger bent van iemand met dementie kan dit het geval zijn: hoe houdt u de boel samen op de rit, hoe houd u het vol? Het Dagcentrum kan u helpen om weer op kracht te komen. Het Dagcentrum is ook bedoeld om u in uw thuissituatie te ondersteunen. Of u nu zelf dementie hebt, of mantelzorger bent. De activiteiten in het Dagcentrum zijn er ook op gericht om u hier in te ondersteunen.

  Wat kost een bezoek aan dagcentrum Ooststellingwerf?
  Wanneer u een bezoek brengt aan het Dagcentrum Ooststellingwerf zijn er voor u geen kosten aan verbonden. Doordat we vanuit ZuidOostZorg afspraken hebben gemaakt met gemeente Ooststellingwerf. Wanneer u ’s middags gebruik wilt maken van de warme maaltijd in het Dagcentrum vragen we daar wel een kleine vergoeding voor.

  Vervoer
  Uiteraard is het fijn als u op eigen gelegenheid naar het Dagcentrum kunt komen. Lukt het niet om zelf te komen? Dan kunt u gebruik maken van Taxi Kort Wanneer u dit aan ons doorgeeft regelen wij de aanmelding voor u. Ook het vervoer naar het Dagcentrum wordt u kosteloos aangeboden vanuit de WMO. 

   

  Stichting ZuidOostZorg
 • Dagactiviteiten Senioren Oldeberkoop

  Dagactiviteiten Senioren Oldeberkoop

   Zonder verwijzing 

  Wij organiseren elke dinsdag en woensdag dagactiviteiten voor senioren in de Mejander in Oldeberkoop. We beginnen om 10:00 uur en de dag sluit om 15:00 uur.

  Het doel van deze dagen is om gezellig samen te kunnen zijn en de verbinding met leeftijdsgenoten te kunnen blijven maken.

  De indeling van de dagen is ongeveer als volgt:

  • Om 10:00 uur beginnen we met koffie en wat lekkers. Hierna volgt een welkom, eventuele mededelingen en wordt het programma van de dag doorgenomen.
  • Om 12:00 uur volgt een vers bereide warme maaltijd;
  • Na het middageten een activiteit;
  • Rond 14:00 uur volgt er nog thee en om 15:00 uur keert iedereen huiswaarts.

  Het programma op beide dagen wisselt elke week en is dus zeer divers. Eigen inbreng van de deelnemers in het activiteitenprogramma wordt gewaardeerd. Wij maken dankbaar en veelvuldig gebruik van Oldeberkopers die zich belangeloos een ochtend beschikbaar stellen om hun talenten bij ons naar voren te brengen. Zo zijn er bijvoorbeeld muzikale activiteiten geweest begeleid met zang of instrument, spelletjes (klaverjassen, rummikub, sjoelen, etc), creatieve activiteiten zoals schilderen, sleutelhangers maken of bloemschikken. Maar ook sportieve activiteiten als gymnastiek en yoga en het tonen van films of ander beeldmateriaal, behoren tot onze activiteiten.

  Af en toe organiseren wij ook uitstapjes als een boottocht, tulpenroute of we gaan naar een kerstmarkt,

  Wij vragen voor deze dag een eigen bijdrage van 7,50 euro per keer. Dit is inclusief koffie/thee, drinken en de warme maaltijd.

  Lijkt het u leuk om eens de sfeer te proeven op een van deze dagen? Neem dan contact met ons op of met een van onze vrijwilligers.

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Stichting Wel-Zijn op dorpse schaal
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Onafhankelijke cliëntondersteuning

   Zonder verwijzing 

  Wij bieden cliëntondersteuning en begeleiding aan mensen met een beperking, zoals een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Wij ondersteunen mensen in hun zelfredzaamheid en het kunnen meedoen in de samenleving. Dit doen we door preventief en integraal te kijken naar de vragen en mogelijkheden van mensen en hun sociale netwerk. Samen met cliënten en hun sociaal netwerk werken we aan een plan onder hun eigen regie. Dit doen we op alle levensgebieden. We maken meedoen mogelijk.

  Hoe meld ik mij (of iemand anders) aan?

  Bel ons en dan kijken we wat nodig is voor je aanmelding.
  Misschien heb je een verwijzing nodig, dan bekijken we hoe we dat kunnen regelen.
  Als we je niet verder kunnen helpen, vertellen we je wie je wel kan helpen, zodat jij weer verder kunt. 

  MEE Noord
 • Inloopspreekuur

  Inloopspreekuur

   Zonder verwijzing 

  Het Gebiedsteam Ooststellingwerf is er voor vragen over zorg, welzijn, gezondheid, geld, jeugd en mantelzorg. U kunt zonder afspraak langskomen op ons inloopspreekuur. Het inloopspreekuur is op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur bij het Gebiedsteam in het Gezondheidscentrum aan de Brink 1 in Oosterwolde.

  We hebben inloopspreekuren op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur op het gemeentehuis, 't Oost 11, 8431 LE Oosterwolde. 

  Wil je niet naar het spreekuur maar wel contact met het gebiedsteam? Dat kan door te mailen of te bellen:

  • Telefoon: (0516) 820 100 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)
  • E-mail: gbt@ooststellingwerf.nl

   

  Gebiedsteam
 • Mantelzorgconsulent

  Mantelzorgconsulent

   Zonder verwijzing 

  Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. Zoals zorg voor je kind of zieke ouder.

  Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.

  Loopt u vast op het gebied van (mantel)zorg;

  Omdat u in de knel komt met de huishoudelijke taken/regeltaken?
  Omdat u niet meer weet bij welk zorgloket u zijn moet?
  Omdat u er aan denkt om een mantelzorgunit te plaatsen op het erf?
  Heeft u een algemene vraag over mantelzorg?
  Of wilt u zich opgeven voor de mantelzorgwaardering?

  Neem dan eens contact op met de mantelzorgconculent van het Gebiedsteam, Claudia Hekkema.

  • Telefoon: (0516) 820 100 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)
  • E-mail: gbt@ooststellingwerf.nl
  Gebiedsteam
 • Wonen op locatie

  Wonen op locatie

   Met verwijzing 

  Natuurlijk blijft u het liefste wonen zoals u dat gewend was. Maar wanneer zelfstandig wonen niet meer gaat, is het mogelijk in één van onze locaties te komen wonen. Met alle gemak gewoon bij de hand: verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke zorg, maaltijden en een breed aanbod van activiteiten. Dat zorgt voor een zeker gevoel.

  U kunt in onze woonzorgcentra een breed scala aan diensten verwachten, die bijdragen aan comfortabel woonplezier. Denkt u aan alarmering, wasverzorging, een kapsalon, een schoonheidssalon, een klussendienst, huishoudelijke zorg en een winkel. Bovendien kunt u elke dag genieten van warme, vers bereide maaltijden uit eigen keuken. En wanneer u iets te vieren heeft, dan kunt u gebruik maken van onze catering en ruimtes.

  We vinden het belangrijk dat u zelf de regie in handen houdt. Meedoen aan activiteiten is uw eigen keuze. Bij de zorg wordt niet over, maar met u gesproken. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele wensen. Uw thuis, uw keuzes.

  Aanmelden

  Om in één van de locaties van Zorggroep Liante te wonen, is een indicatie nodig. Deze wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Met een positieve indicatie voor verblijf heeft u, als overbruggingsperiode, meteen toegang tot bijvoorbeeld kortdurende opname, dagbesteding en dagverzorging.                  Neem gerust contact met ons op. We kijken graag met u naar wat de mogelijkheden zijn. Het is tevens verstandig om u vooraf te informeren over onze in- uitsluitingscriteria.

  Stichting Zorggroep Liante
  Productcode
  02A03 Individuele begeleiding
 • Dagbesteding

  Dagbesteding

   Met verwijzing 

  Binnen de dagbesteding van Fabryk Werkt zijn deelnemers met een langdurige beperking van harte welkom. Binnen de Fabryk gaan we stapje voor stapje aan de slag met de verschillende vaardigheden en leren de deelnemers om zoveel mogelijk zelfstandig taken uit te voeren. Deze taken zijn afgestemd op de interesses en mogelijkheden van de deelnemer.

  Fabryk / Werkt
  Productcode
  07A03 Dagbesteding
 • STERKplaats LFB Wolvega

  STERKplaats LFB Wolvega

   Met verwijzing 

  LFB (Landelijke Federatie Belangenbehartiging) heeft lokale STERKplaatsen in Nederland. In het noorden, Friesland, zit STERKplaats LFB Wolvega. We staan ervoor dat we de positie van mensen met een beperking gaan versterken in de samenleving. De STERKplaatsen werken samen met gemeenten, zorgaanbieders, scholen, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties in de buurt.

  Wat doen we allemaal?

  • Ontdekken van je eigen talent. De ervaringsdeskundigen in opleiding doen werk waar ze goed in zijn. Een coach helpt ze bij het zoeken naar hun talenten.
  • We organiseren bijeenkomsten, trainingen en activiteiten voor mensen met en zonder verstandelijke beperking.
   Daar hebben we het over onderwerpen als wonen, werken, vrije tijd, geld.
  • We leren meepraten namens andere mensen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld met de gemeente, scholen, zorginstellingen en werkgevers. En we geven advies.
  • We maken een nieuwsbrief en we verspreiden die onder mensen met een verstandelijke beperking.
  • We doen mee bij congressen, debatten of themadagen.
  • We geven advies bij het maken van websites, apps, brochures en hulpmiddelen.

   

   

  Vereniging LFB
  Productcode
  02A03 / 02A19 Individuele begeleiding (plus)
 • Ambulante begeleiding

  Ambulante begeleiding

   Met verwijzing 

  Amannij kan begeleiden bij verschillende hulpvragen. Wij kunnen onder andere begeleiden bij het zelfregelend vermogen. Denk hierbij aan het regelen van dagelijkse bezigheden, besluiten nemen, plannen, organiseren en structureren van taken, sociale relaties, opvoeding en geldzaken samen met één van onze ambulant begeleiders. Het doel is om met onze ondersteuning ervoor te zorgen dat de inwoner weer (gedeeltelijk) zelfstandig kunt functioneren. Onze doelgroep bestaat uit volwassenen, ouderen en gezinnen. Vanaf 2023 biedt Amannij geen ondersteuning meer aan jongeren onder de 18 jaar.
   

  Amannij biedt ambulante thuisondersteuning aan mensen met diverse problematiek, onder andere aan mensen met:

  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH);
  • Licht verstandelijke beperking (LVB);
  • Psychiatrische stoornissen;
  • ASS problematiek;
  • Overig

  Daarnaast biedt Amannij ook dagbesteding aan. Kijk hiervoor bij ons product dagbesteding.

  Amannij Zorg voor jou
  Productcode
  02A03 / 02A19 Individuele begeleiding (plus)
 • Verschillende vormen van zorg

  Verschillende vormen van zorg

   Met verwijzing 

  Bij BEZINNZorg kan je terecht voor verschillende vormen van zorg. Alle locaties kenmerken zich door veel rust en ruimte; een prikkelarme omgeving.

  • Dagbesteding
   Zinvolle dagbesteding, variërend van beleving tot ontwikkeling met perspectief.
  • Zorg en behandeling
   Er is directe zorginhoudelijke ondersteuning op de zorglocaties. BEZINNZorg heeft daarvoor gedragswetenschappers, orthopedagogen en GZ-psychologen in dienst. Wij maken op cliëntniveau afspraken met partijen die al betrokken zijn bij de cliënt.
  • Logeren
   Door onze logeerlocaties worden bijvoorbeeld mantelzorgers tijdelijk ontlast. Voor cliënten is het juist erg fijn om er even tussen uit te gaan. Een plek om tot rust te komen.
  • Wonen
   De kleinschalige en vaak prikkelarme locaties van BEZINNZorg bieden cliënten mogelijkheden om vanuit situaties in groepsverband of deels groepsverband te groeien naar verschillende vormen van zelfstandigheid.
  • Individuele begeleiding
   Zowel de zorgboeren als de andere kleine zorgaanbieders zijn de juiste personen om individuele begeleiding te geven aan de cliënt. De individuele begeleiding wordt vaak gecombineerd met de andere vormen van zorg.
  • Zorg- en leertrajecten 
   Een aantal van onze locaties richt zich specifiek op jongeren die problemen hebben met het volgen van regulier onderwijs. Het doel van de zorg-leer trajecten is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de cliënt en tot een passend traject te komen.
  • Leer werk trajecten
   In samenwerkingsverbanden met opleidingsinstituten en praktijkopleiders proberen we cliënten perspectief te bieden op een loopbaan, al dan niet met subsidie.

   

  Bezinn Stichting
  Productcode
  02A03 / 02A19 Individuele begeleiding (plus)
 • Begeleid zelfstandig wonen

  Begeleid zelfstandig wonen

   Met verwijzing 

  Zelfstandig wonen is voor sommige mensen moeilijk. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om hun dag in te delen of zorgen niet goed voor zichzelf. Als het zelfstandig wonen door een psychisch of psychiatrisch probleem niet goed gaat, kan MindUp hierbij ondersteunen. Dit kan via begeleiding bij zelfstandig wonen.

  Begeleiding bij zelfstandig wonen
  Het liefst begeleiden we cliënten in de eigen woonomgeving en dat doen we in heel Friesland. Wij helpen waar nodig, bijvoorbeeld door het geven van trainingen, het voeren van individuele gesprekken en het bieden van begeleiding. De woonbegeleiding richt zich op alle facetten die nodig zijn om succesvol zelfstandig te kunnen wonen en leven.

  Voorbeelden van thema's waar we ons op richten:

  • huis en tuin op orde
  • dagbesteding
  • medicatiegebruik
  • budgetadvies
  • gezond eet- en leefpatroon en persoonlijke verzorging

  Daarnaast hebben we aandacht voor het accepteren van beperkingen en richten we ons vooral op de talenten van mensen. Door in te steken op kwaliteiten en het vergroten van vaardigheden is snel vooruitgang merkbaar en is steeds minder woonbegeleiding nodig. We hebben in de begeleiding aandacht voor het voorkomen van een terugval en we kijken naar het vergroten van het netwerk. Doordat onze deskundige woonbegeleiders insteken op alle onderdelen van het leven, lukt het zelfstandig wonen steeds beter. 

  Stichting GGZ Friesland
  Productcode
  02A03 Individuele begeleiding
 • Ambulante begeleiding

  Ambulante begeleiding

   Met verwijzing 

  Care-Point is een moderne, kleinschalige organisatie dat ambulante begeleiding biedt in een groot deel van Friesland. 

  Maatwerk staat centraal binnen Care-Point. Doordat we een kleine organisatie zijn maakt dit het persoonlijk en laagdrempelig.

  We gaan altijd uit van iemands eigen kracht en niet van zijn of haar tekortkomingen. Het stimuleren van de zelfstandigheid en behouden en/of aanleren van vaardigheden vinden we belangrijk.  De cliënt houdt zelf de regie, samen wordt gezocht naar oplossingen die passend zijn bij de situatie. Hierin is een open communicatie en betrouwbaarheid belangrijk!

  Care-Point is ervan overtuigt dat een juiste balans noodzakelijk is om goed in je vel te zitten en stimuleert een zinvolle vrije tijd invulling. 

  Kenmerkend aan de werkwijze binnen Care-Point:

  • een respectvolle en persoonlijke benadering;
  • de vraag van de cliënt staat centraal;
  • betrouwbaarheid en een open communicatie zijn erg belangrijk;
  • we werken oplossing- en systeemgericht.

  Care-Point zet zich in voor mensen met psychische problematiek en/of licht verstandelijke beperking. Onze professionals zijn goed opgeleid en bieden ondersteuning aan volwassenen en jongvolwassenen op alle levensgebieden (financiën en administratie, huisvesting, vrijetijd, werk/dagbesteding/school, sociaal-, psychisch-, lichamelijk- en praktisch functioneren).

  Wij zijn een kleinschalige organisatie met een open communicatie en een persoonlijke benadering. 


  Onze expertise ligt onder andere bij het begeleiden van mensen met:

  • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
  • ASS
  • Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
  • AD(H)D
  Care-Point
  Productcode
  02A03 / 02A19 Individuele begeleiding (plus)
 • Talentontwikkeling

  Talentontwikkeling

   Met verwijzing 

  De talentontwikkeling is voor deelnemers die door beperkingen, door ziekte, psychische kwetsbaarheid of lichamelijke/psychische klachten niet mee kunnen doen aan regulier werk. Binnen Fabryk Werkt kunnen ze zich nuttig maken, maar vooral nuttig voelen door mee te doen in een arbeidsproces dat gericht is op hun eigen kunnen. Daarbij is er de mogelijkheid om op het creatieve vlak mee te denken en mee te doen om nieuwe producten te ontwerpen en ontwikkelen. Ook wordt er samen met de deelnemer gekeken naar ontwikkelingsdoelen op de verschillende gebieden, denk daarbij bijvoorbeeld aan omgaan met beperkingen en grenzen aangeven.

  Fabryk / Werkt
  Productcode
  07A03 Dagbesteding
 • DRIVE (Dagelijks Rijden Inwoners Voor Elkaar)

  DRIVE (Dagelijks Rijden Inwoners Voor Elkaar)

   Met verwijzing 

  Bij DRIVE (Dagelijks Rijden Inwoners Voor Elkaar) rijden vrijwilligers voor andere inwoners in de gemeente.
  De doelstelling van DRIVE is om te voorzien in oplossingen voor vervoersproblemen als er geen andere voorliggende mogelijkheden zijn.  Het kan gaan om knelpunten van en naar dagbesteding of wanneer bepaalde regelgeving niet voorziet. 
  Hiervoor worden vrijwillige chauffeurs ingezet. Deze vrijwillige chauffeurs maken gebruik van vervoer van Personenvervoer Kort.
  DRIVE is een samenwerking tussen Personenvervoer Kort, Stichting Scala en de gemeente Ooststellingwerf

  Wil je gebruikmaken van DRIVE?
  Neem dan contact op met Stichting Scala via: 0516 - 56 72 20

  Scala Welzijn
  Productcode
  0002 Via gebiedsteam
 • Individuele begeleiding

  Individuele begeleiding

   Met verwijzing 

  Ondersteuning bij de cliënt thuis, afgestemd op de wensen en behoeftes. Dit is voor iedereen.

  We begeleiden mensen bij voorkeur in hun eigen omgevind in en om hun eigen huis. De begeleiding is gericht op de hulpvraag van de cliënt, wat wil hij of zij graag bereiken, waar heeft hij of zij ondersteuning bij nodig. 

  Viveré biedt individule begeleiding en individuele begeleiding plus. Hiervoor zijn voor beide een verwijzing nodig.

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Viverè Coaching B.V.
  Productcode
  02A03 / 02A19 Individuele begeleiding (plus)