Bekijk 31 diensten

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland

  Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland

   Zonder verwijzing 

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Voor die kinderen betalen wij de benodigde contributie en lesgelden en eventuele kleding en attributen.

  Zijn er meerdere kinderen in uw gezin die iets willen doen? Geen probleem! Aanvragen kunnen door zowel ouders als intermediairs (bijvoorbeeld gebiedsteammedewerker, buurtsportcoach, leerkracht, huisarts, schuldhulpverlener, enz.) gedaan worden via de website.

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • Speelgoedactie

  Speelgoedactie

   Zonder verwijzing 

  Als je het niet breed hebt zorgt de Humanitas Sinterklaasactie voor een leuk cadeautje voor jullie kind.

  Ieder jaar organiseert afdeling De Stellingwerven de speelgoedactie. Deze aktie is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, waarvan de ouders/verzorgers in een financieel moeilijke situatie zitten. Op deze wijze kunnen ook deze kinderen Sinterklaas vieren. De cadeautjes worden door vrijwilligers uitgezocht en door zwarte pieten bij de kinderen thuisgebracht.

  Coordinator, Hillie Niemeijer:

  Humanitas de Stellingwerven
 • Verzilverlening

  Verzilverlening

   Zonder verwijzing 

  Met de verzilverlening kunt u de woning naar eigen smaak aanpassen om veilig en comfortabel te kunnen blijven wonen. Om deze lening af te sluiten, moet er overwaarde zijn op uw woning. Op svn.nl kunt u een leencheck doen om te zien of u in aanmerking komt. Komt u in aanmerking? Dan heeft u eerst een Toewijzingsbrief van de gemeente nodig. Deze kunt u aanvragen via Verzilverlening | Gemeente Ooststellingwerf

  Gemeente Ooststellingwerf
 • Budgetbeheer

  Budgetbeheer

   Zonder verwijzing 

  Wij begrijpen dat het een hele stap is om hulp te vragen bij jouw financiën. Voor veel mensen is het heel herkenbaar; ingewikkelde formulieren van instanties, het opstapelen van rekeningen en steeds minder controle over jou huishoudboekje. Hoe eerder jij hulp inschakelt, hoe sneller je rust en ruimte creëert met betrekking tot jou financiële situatie. Met budgetbeheer van Solo Bewindvoering bereik jij dat doel.

  Kijk voor meer informatie en de te lopen stappen op de website.

  Solo Bewindvoering
 • Digisterker cursus

  Digisterker cursus

   Zonder verwijzing 

  Wil je de websites van de overheid gebruiken, maar weet je niet goed hoe dat werkt? Volg dan de cursus Digisterker in de Bibliotheek. Stap voor stap ontdek je hoe dit werkt.

  Wat leer je?

  - Een DigiD aanvragen en gebruiken

  - Afspraken maken via internet

  - Formulieren invullen

  - Toeslagen aanvragen

  - Inloggen op websites zoals mijntoeslagen.nl, mijnoverheid.nl en werk.nl

  - En nog veel meer

  De Bibliotheek Zuidoost Fryslân
 • Budgetadviseur

  Budgetadviseur

   Zonder verwijzing 

  Onze budgetadviseur is er om u te helpen met geldproblemen. Bijvoorbeeld als u:

  • Moeite heeft om financieel overzicht te houden
  • Uw rekeningen niet op tijd kunt betalen
  • Moeite heeft betalingsregelingen te treffen

  Welke financiële vraag u ook heeft, u kunt bij de budgetadviseur terecht. Deze hulp is gratis.
  Samen kijken jullie wat er nodig is. Als er langere tijd hulp nodig is, brengt de adviseur u in contact met een vrijwilliger.

  Gebiedsteam
 • Schuldhulpverlening aanvragen

  Schuldhulpverlening aanvragen

   Zonder verwijzing 

  Wanneer het u niet lukt om zelf een oplossing te vinden voor uw schulden dan komt u mogelijk in aanmerking voor schuldhulpverlening. Alle inwoners van de gemeente Ooststellingwerf van 18 jaar en ouder, kunnen een beroep doen op schuldhulpverlening. 

  De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door Kredietbank Nederland. Wilt u gebruik maken van schuldhulpverlening? Dan kunt u een aanvraag schuldhulpverlening doen bij Kredietbank Nederland via hun website www.kredietbanknederland.nl. Twijfelt u? Of wilt u uitzoeken welke andere mogelijkheden u heeft? De budgetadviseur van het gebiedsteam denkt graag met u mee.

  Er is een verschil tussen schuldhulpverlening voor particulieren en voor ondernemers. Schuldhulpverlening zoals hierboven beschreven, geldt voor particulieren of gewezen ondernemers. Hebt u als ondernemer een eigen bedrijf, of heeft u uw bedrijf net beëindigd? Dan kunt u met ons contact opnemen met de Gemeente Ooststellingwerf over uw mogelijkheden.

  Gebiedsteam
 • Stichting Jarige Job

  Stichting Jarige Job

   Zonder verwijzing 

  Wat doen wij?

  In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job!

  Wat kun jij doen?

  Alle hulp is welkom, van simpelweg doneren tot zakelijke supervriend worden van Stichting Jarige Job. Misschien ben je op zoek naar een onderwerp voor je spreekbeurt of wil je met je klas een actie opzetten?

  Kijk voor meer info op de site: Wat kun jij doen - Stichting Jarige Job.

  Stichting Jarige Job
 • Bewindvoering en Mentorschap

  Bewindvoering en Mentorschap

   Zonder verwijzing 

  Situaties of gebeurtenissen op lichamelijk, geestelijk of financieel gebied kunnen ertoe leiden dat iemand tijdelijk of blijvend niet in staat is de eigen financiële administratie te voeren en/of om zijn financiële belangen behoorlijk waar te nemen. Er is in die gevallen veelal geen overzicht meer op de inkomsten en uitgaven. Er is wellicht sprake van schulden.

  Daarnaast kunnen diverse oorzaken ertoe leiden dat mensen moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden. Men is niet (meer) in staat is om zijn eigen, persoonlijke belangen te behartigen en is niet (volledig) in staat om besluiten te nemen over zijn/haar verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling.

  Dit kan tot zorgelijke situaties leiden, voor de betrokkene zelf maar ook voor de omgeving. De Duizendpoot kan in deze situaties ondersteuning bieden om het overzicht terug te krijgen of de zorg voor het beheer van het inkomen en vermogen overnemen. De Duizendpoot kan u ondersteunen bij het beheren van uw financiën of de Duizendpoot beheert de bankrekeningen en verzorgt de betalingen. De Duizendpoot helpt u daarmee op weg naar een (hernieuwde) financiële balans met rust, overzicht en duidelijkheid. Of de Duizendpoot kan het behartigen van de persoonlijke belangen overnemen en ondersteuning & advies geven bij het nemen van beslissingen. De Duizendpoot beoordeelt uw zorgbehoefte, bewaakt de inzet van de zorg, houdt de kwaliteit in het oog en draagt zorg voor een goede afstemming tussen betrokken hulpverleners.

   

  De Duizendpoot
 • Budgetmaatje

  Budgetmaatje

   Zonder verwijzing 

  De vrijwillige budgetmaatjes ondersteunen inwoners van de gemeente Ooststellingwerf bij het op orde brengen van hun financiële administratie.
  Zij ondersteunen zo het vergroten van hun zelfredzaamheid. Belangrijk hierbij is het geven van handvatten zodat de hulpvragers zelf leren welke stappen genomen moeten worden. We proberen mensen de regie terug te geven over hun leven vanuit gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid.

  De doelgroep betreft mensen die worden doorverwezen vanuit de budgetcoach van het gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf.
  Wilt u meer overzicht in uw geldzaken? Neem dan contact op met ons via: 0516 - 56 72 20 of kom langs aan de Moskampweg 3 in Oosterwolde.

  Scala Welzijn
 • Spreekuur Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf

   Zonder verwijzing 

  Het sociaal steunpunt houdt spreekuur op dinsdagmiddag tussen 13.30 uur en 16.30 uur in het Activiteitencentrum De Miente aan de Snellingerdijk 39 in Oosterwolde. Het spreekuur is gratis. Wel moet u vooraf een afspraak maken. Dit kan telefonisch of via de mail: 06 - 12 21 40 62 of sociaal.steunpunt@gmail.com.

  In de gemeente Ooststellingwerf bieden vrijwilligers van het Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf ondersteuning aan mensen met een laag inkomen. Het gaat dan vooral om hulp bij het aanvragen van extra inkomenssteun en/ of kwijtschelding bij de gemeente, het Noordelijk Belastingkantoor en/of bij de Belastingdienst. Het steunpunt is er voor iedereen die hulp zoekt in de wirwar van regels en rechten en plichten van uitkeringen en inkomensvoorzieningen. Denk aan de Werkloosheidswet, Ziektewet, Wajong, WAO of WIA, Toeslagenwet, Participatiewet, WMO, AWBZ, AOW en Belastingdienst.

  Stichting Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf
 • Thuisadministratie

  Thuisadministratie

   Zonder verwijzing 

  Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen én te houden.

  Heb je moeite met het op orde houden van je (financiele) administratie. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een brief naar instanties? Hoe geef je niet meer geld uit dan je ontvangt? Wat doe je met rekeningen?

  Wanneer je hier graag steun bij zou krijgen dan kun je een beroep doen op de activiteit "Thuisadministratie" van Humanitas De Stellingwerven.

  Coördinator Thuisadministratie Ooststellingwerf, Grietje Feenstra:

  Humanitas de Stellingwerven
 • Bewindvoering

  Bewindvoering

   Zonder verwijzing 

  Bewindvoering is een maatregel die staat omschreven in de wet, waarbij één of meer eigendommen van een persoon onder bewind worden gesteld door de kantonrechter. In de wet staat vastgesteld dat: “Indien een meerderjarige als gevolg van zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn of haar vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen die hem of haar als rechthebbende toehoren of zullen toebehoren”.

  Bij bewindvoering gaat het om jouw financiële belangen. De [ersoon in kwestie blijft handelingsbekwaam, maar draagt de beslissingen over zijn of haar bezittingen in deze situatie over aan een professionele bewindvoerder. Dit houdt echter wel in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen en rechten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezit van een huis en recht op loon of uitkering.

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Solo Bewindvoering
 • Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

  Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

   Zonder verwijzing 

  Bij iedere bibliotheek kan je terecht met vragen over digitale overheid, zoals het online regelen van belasting en toeslagen, zorg, werk zoeken, rijbewijs verlengen of verkeersboetes betalen. De bibliotheekmedewerkers denken met je mee en geven je informatie zodat je verder kunt. Wij kunnen ook een afspraak voor je maken met een organisatie die je verder helpt.
  Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

  De Bibliotheek Zuidoost Fryslân