Bekijk 28 diensten

 • Vraag elkaar

  Vraag elkaar

   Zonder verwijzing 

  Vraagelkaar is platform waarin je nieuwe mensen kunt leren kennen en iets voor elkaar kunt betekenen.

  Vind leuke mensen in jouw buurt om samen te wandelen, naar het theater te gaan, te eten of uitleg te krijgen over jouw iPad.

  Doe ook mee en deel jouw vraag op vraag elkaar of geef aan wat je leuk vindt om te doen.

  Wij voeren de activiteiten lokaal en digitaal uit. 

  VraagElkaar
 • Mantelzorgwoning

  Mantelzorgwoning

   Zonder verwijzing 

  Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van je eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die je verzorgt. Het kan ook omgekeerd: jij gaat wonen in een mantelzorgwoning op het terrein van degene die je verzorgt.

  Voor een mantelzorgwoning op je eigen terrein is meestal geen vergunning nodig. Je hoeft dan ook de gemeente niet op de hoogte te stellen. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om een aanbouw, verbouwing of een nieuwe woning plaatsen.

  De woning moet wel voldoen aan bepaalde regels:

  • De mantelzorgwoning mag bewoond worden door 1 huishouden van maximaal 2 personen. Daarvan moet minstens 1 persoon mantelzorg ontvangen of geven.
  • Twijfelen wij over de relatie tussen jou en degene die je verzorgt? Dan kunnen we om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige vragen.
  • Als de mantelzorg stopt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. Je hoeft de woning dan niet af te breken. Maar je moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.
  • Je mag alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.
  • Een mantelzorgwoning mag je bouwen zonder vergunning. Dan moet de woning wel voldoen aan algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de omvang en plaats van het bouwwerk, gezondheid, milieu en isolatie. Een aannemer weet hier alles van, maar je kunt de eisen ook zelf nalezen in het Bouwbesluit 2012. 
  • Als je een (legaal) bestaand bouwwerk bij je huis laat ombouwen tot mantelzorgwoning, hoeft de omvang niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen.

  Twijfel je of jouw bouwplannen voor de mantelzorgwoning vergunningvrij zijn? Dit kun je controleren op omgevingsloket.nl. Moet je toch een vergunning aanvragen, kan dat ook via dit online loket.

  Informeer bij het Gebiedsteam, de mantelzorgconsulent bij het aanvragen van een Mantelzorgverklaring.
  Telefoon: (0516) 820100 
  Mail: gbt@ooststellingwerf.nl

  We hebben inloopspreekuren op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur op het gemeentehuis, 't Oost 11, 8431 LE Oosterwolde. 

   

  Gebiedsteam
 • BabythuisZorg

  BabythuisZorg

   Zonder verwijzing 

  BabythuisZorg is gezinsondersteuning in het eerste jaar van een kind. De ontwikkeling die we doormaken in onze eerste jaren is fenomenaal. In deze periode worden alle organen aangelegd, leren we kruipen, lopen en praten en hechten we ons aan anderen. Op dit fundament bouwen we de rest van ons  leven. In deze periode is het extra belangrijk dat we ons beschermd en veilig voelen.

  BabythuisZorg is inzetbaar in elk gezin met een baby tot één jaar dat tijdelijk even niet zelfredzaam is. Dit kan als voortzetting van een kraamperiode, totdat het gezin op eigen benen kan staan. Maar BabythuisZorg kan ook los van de kraamperiode worden ingezet.

  Kijk voor meer informatie op BabythuisZorg - Isis Kraamzorg en op Home - BabythuisZorg.

  Isis kraamzorg
 • Inloopspreekuur

  Inloopspreekuur

   Zonder verwijzing 

  Het Gebiedsteam Ooststellingwerf is er voor vragen over zorg, welzijn, gezondheid, geld, jeugd en mantelzorg. U kunt zonder afspraak langskomen op ons inloopspreekuur. Het inloopspreekuur is op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur bij het Gebiedsteam in het Gezondheidscentrum aan de Brink 1 in Oosterwolde.

  We hebben inloopspreekuren op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur op het gemeentehuis, 't Oost 11, 8431 LE Oosterwolde. 

  Wil je niet naar het spreekuur maar wel contact met het gebiedsteam? Dat kan door te mailen of te bellen:

  • Telefoon: (0516) 820 100 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)
  • E-mail: gbt@ooststellingwerf.nl

   

  Gebiedsteam
 • Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars voor mantelzorgmakelaar

  Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars voor mantelzorgmakelaar

   Zonder verwijzing 

  Klik hier voor het overzicht van vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars voor de inzet van een mantelzorgmakelaar

  Beroepsvereniging mantelzorgmakelaars (BMZM)
 • Ergotherapie volwassenen

   Zonder verwijzing 

  Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving. Als mensen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn.

  De behandelstrategie hangt af van uw handelingsvraag en uw specifieke situatie. Zo kunt u denken aan adviezen en training rondom het aanpassen van de activiteit(en) zelf of deze op een andere manier uitvoeren al dan niet met hulp, hulpmiddelen of voorzieningen.
  We kunnen u begeleiden in het uitproberen van een andere werkmethode of de inzet van hulpmiddelen, zodat u de oplossing krijgt die bij u en uw situatie past.

  Wij ondersteunen u bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen. Zowel bij de gemeente, het UWV of de zorgverzekeraar. Indien gewenst, overleggen wij voor u met deze instanties omtrent uw aanvraag om de juiste voorziening te selecteren. Tevens kunnen wij u ondersteunen bij het leren gebruiken van het gekozen hulpmiddel.

  Onze ergotherapeuten zijn specifiek geschoold in:
  • EDOMAH
  • Parkinson
  • NAH
  • MS
  • ASS
  • Reumatische aandoeningen
  • Chronisch pijn

  Maatschap Ergotherapie Haren
 • Kook app

  Kook app

   Zonder verwijzing 

  Deze app helpt mensen bij het doen van boodschappen en koken van een gezonde en betaalbare maaltijd.

  De Kook app van Humanitas ondersteunt bij het zelfstandig en met plezier bereiden van gezonde maaltijden. De Kook app helpt bij het boodschappen doen en bij het koken binnen een passend budget.

  De Kook app neemt je in heldere, eenvoudige stappen mee in het proces van inkopen en koken. De Kook app zit vol afbeeldingen en video’s met uitleg over kookgerei en ingrediënten.

  Humanitas de Stellingwerven
 • ZorgThuis

  ZorgThuis

   Zonder verwijzing 

  U wilt graag thuis blijven wonen zolang dit mogelijk is, dit moet echter wel veilig blijven. Om dit te kunnen waarborgen biedt ZorgThuis u bijvoorbeeld ondersteuning bij het wassen of douchen en aankleden, maar ook ondersteuning bij steunkousen, de medicatie en bijvoorbeeld verpleegtechnische zorg als wondzorg.

  Stichting Zorggroep Liante
 • Vervangende zorg of respijtzorg

  Vervangende zorg of respijtzorg

   Zonder verwijzing 

  Vervangende zorg of respijtzorg
  Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg, zodat mantelzorgers ook tijd hebben voor bijvoorbeeld werk, studie, gezin, familie, vrienden en ontspanning. Door respijtzorg kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden. Respijtzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning.

  Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

  Vormen van respijtzorg
  Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. De opvang kan zowel buitenshuis als thuis worden verzorgd, uitgevoerd worden door een beroepskracht of een vrijwilliger en incidenteel of structureel zijn. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg wordt overgenomen.

  Financiering
  Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen:

  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand.
  • vanuit de  Wet langdurige zorg  (Wlz) is kortdurend verblijf als vorm van respijtzorg mogelijk voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb). Mantelzorgers van mensen die verblijven in een instelling hebben geen recht op respijtzorg via de Wlz.
  • door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Lees meer over mantelzorgvergoedingen door zorgverzekeraars.
  • vanuit de Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Men kan hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.
  • vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wmo, Wlz, Zvw of Jeugdwet. Dit kan alleen als er al sprake is van een pgb. Raadpleeg de voorwaarden van de gemeente, het Zorgkantoor of de verzekeraar vooraf.

   

  MantelzorgNL
 • Voedselbank

  Voedselbank

   Zonder verwijzing 

  De voedselbank is een plaatselijk particulier initiatief tegen de groeiende armoede en verspilling van voedsel in Nederland.

  Broodnodig dus, ook in Ooststellingwerf!

  Er is iedere vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur een uitgifte van voedselpakketten aan ongeveer 50 cliënten in Oosterwolde voor de hele gemeente Ooststellingwerf.

  De Voedselbank Ooststellingwerf is aangesloten bij:

  • Vereniging van Nederlandse Voedselbanken
  • R.O.P. Regionaal Overleg Platform
  • R.D.C  Regionaal Distributie Centrum

  Op deze manier worden krachten gebundeld om kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijke pakketten te kunnen samenstellen.

  Voor meer informatie kun je terecht op de website.

  Voedselbank Ooststellingwerf
 • Mantelzorgconsulent

  Mantelzorgconsulent

   Zonder verwijzing 

  Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. Zoals zorg voor je kind of zieke ouder.

  Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.

  Loopt u vast op het gebied van (mantel)zorg;

  Omdat u in de knel komt met de huishoudelijke taken/regeltaken?
  Omdat u niet meer weet bij welk zorgloket u zijn moet?
  Omdat u er aan denkt om een mantelzorgunit te plaatsen op het erf?
  Heeft u een algemene vraag over mantelzorg?
  Of wilt u zich opgeven voor de mantelzorgwaardering?

  Neem dan eens contact op met de mantelzorgconculent van het Gebiedsteam, Claudia Hekkema.

  • Telefoon: (0516) 820 100 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)
  • E-mail: gbt@ooststellingwerf.nl
  Gebiedsteam
 • Kraambank

  Kraambank

   Zonder verwijzing 

  Isis Kraamzorg heeft een eigen Kraambank. Als je een babyuitzet niet zelf kunt betalen, kun je een beroep doen op de Kraambank. De kraambank zamelt tweedehands babykleding en -artikelen in en geven die via de Kraambank door aan gezinnen die het nodig hebben. Duurzaamheid is voor ons belangrijk. We helpen de gezinnen én babyspullen krijgen zo een tweede kans. De Kraambank heeft een vestiging in Groningen en Heerenveen.

  Onze Kraambanken in Groningen en Heerenveen hebben inmiddels een prachtige collectie opgebouwd. Van zwangerschapskleding voor mama tot kleding voor de baby zoals rompers, broekjes, jasjes en truitjes (tot en met maat 68). Ook hebben we kinderwagens, maxi-cosis, badjes, luiers, lakentjes en kraampakketten.

  De Kraambank heeft het en geeft het!

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Isis kraamzorg
 • ELV Palliatieve zorg

  ELV Palliatieve zorg

   Zonder verwijzing 

  U komt voor palliatieve zorg vanuit Eerstelijnsverblijf in aanmerking als u vanwege een ziekte zeer intensieve zorg, begeleiding en zware pijnbestrijding nodig heeft.

  Palliatieve zorg is er op gericht in die fase de hoogst mogelijke kwaliteit van leven te bereiken voor u en uw naasten. 

  Voor meer informatie kunt u bellen naar 0516-568770

   

  Stichting Zorggroep Liante
 • Begeleid wonen met zorg

  Begeleid wonen met zorg

   Met verwijzing 

  ZuidOostZorg streeft ernaar dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Soms is dat echter niet meer mogelijk. Dan kunt u bij één van onze locaties terecht voor verschillende vormen van zorg. Heeft u een specifieke vraag over ons aanbod? Neem dan contact op met ons Informatie & Adviescentrum

  Komt u binnenkort bij ons wonen? Wij wijzen u graag op de maatregelen die gelden tijdens de coronacrisis rondom uw verhuizing en de bezoekregels. 

  Heeft u een vraag over ons zorgaanbod? Contracteer dan het informatie- en adviescentrum.

  Telefoonnummer: 0800 - 571 71 71 (gratis) bereikbaar op doordeweekse dagen 8.30-16.30 uur

  E-mailadres: advies@zuidoostzorg.nl

  Stichting ZuidOostZorg
  Productcode
  02A03 / 02A19 Individuele begeleiding (plus)
 • Ambulante begeleiding

  Ambulante begeleiding

   Met verwijzing 

  Amannij kan begeleiden bij verschillende hulpvragen. Wij kunnen onder andere begeleiden bij het zelfregelend vermogen. Denk hierbij aan het regelen van dagelijkse bezigheden, besluiten nemen, plannen, organiseren en structureren van taken, sociale relaties, opvoeding en geldzaken samen met één van onze ambulant begeleiders. Het doel is om met onze ondersteuning ervoor te zorgen dat de inwoner weer (gedeeltelijk) zelfstandig kunt functioneren. Onze doelgroep bestaat uit volwassenen, ouderen en gezinnen. Vanaf 2023 biedt Amannij geen ondersteuning meer aan jongeren onder de 18 jaar.
   

  Amannij biedt ambulante thuisondersteuning aan mensen met diverse problematiek, onder andere aan mensen met:

  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH);
  • Licht verstandelijke beperking (LVB);
  • Psychiatrische stoornissen;
  • ASS problematiek;
  • Overig

  Daarnaast biedt Amannij ook dagbesteding aan. Kijk hiervoor bij ons product dagbesteding.

  Amannij Zorg voor jou
  Productcode
  02A03 / 02A19 Individuele begeleiding (plus)