Bekijk 38 diensten

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland

  Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland

   Zonder verwijzing 

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Voor die kinderen betalen wij de benodigde contributie en lesgelden en eventuele kleding en attributen.

  Zijn er meerdere kinderen in uw gezin die iets willen doen? Geen probleem! Aanvragen kunnen door zowel ouders als intermediairs (bijvoorbeeld gebiedsteammedewerker, buurtsportcoach, leerkracht, huisarts, schuldhulpverlener, enz.) gedaan worden via de website.

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • Openbare basisschool Appelscha

  Openbare basisschool Appelscha

   Zonder verwijzing 

  Uitgangspunt van al ons handelen is, dat alle kinderen verschillen in talent, tempo en temperament. Wij willen je kind een omgeving bieden, waarin het houvast en uitdaging vindt om te leren “leren”. Wij willen dat je kind op De Riemsloot tot zijn recht komt; dat het zich op zijn plaats voelt. Bij ons leert een kind, dat het anderen moet respecteren, dat het tolerant moet zijn, dat het gevoelens mag uiten en gevoelens van anderen moet respecteren. Wij zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen daarvan. Het beleid ten aanzien van pesten is omschreven in een beleidsplan. Dit ligt op school ter inzage.

  Op zoek naar meer informatie? Kijk dan eens op de website.

  OBS de Riemsloot
 • Stichting Boat Donkerbroek - Leerbedrijf

  Stichting Boat Donkerbroek - Leerbedrijf

   Zonder verwijzing 

  Het doel van stichting BOAT is het bieden van dagstructuur en het vergroten van de zelfredzaamheid. Door middel van ervarend leren werken, met eigen kwaliteiten als uitgangspunt, ontdekken dat werken aan ‘boaten’ of andere projecten leuk en interessant kan zijn en dus voldoening kan geven.

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Stichting Boat
 • Leerplichtambtenaar

  Leerplichtambtenaar

   Zonder verwijzing 

  De leerplichtambtenaar controleert niet alleen of leerplichtige kinderen naar school gaan. Bij verzuim bespreekt de leerplichtambtenaar ook met de leerplichtige en/of ouder(s)/verzorger(s) wat er aan de hand is en wat er nodig is om weer naar school te gaan. En als het nodig is verwijst de leerplichtambtenaar door naar de juiste organisaties om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Meer informatie: Leerplicht | Gemeente Ooststellingwerf.

  Gemeente Ooststellingwerf
 • Vereniging voor ouders

  Vereniging voor ouders

   Zonder verwijzing 

  Wij versterken de positie van ouders van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag. Dit doen we door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap.

  Balans ondersteunt en vertegenwoordigt ouders zo goed mogelijk. Door op verschillende manieren informatie en kennis te delen. We organiseren evenementen en webinars, maken filmpjes, podcasts en animaties. Balans heeft een eigen Magazine een Advieslijn en geeft  Advies in de buurt. Speciaal voor de kinderen is er BalansKIDS.

  Ook lobbyt Balans in de politiek op het gebied van onderwijs, zorg en opvoeding. Met als doel de positie van ouders en kinderen te versterken. En eraan bij te dragen dat ieder kind passend onderwijs en passende hulp krijgt.

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Vereniging Balans
 • Home-Start

  Home-Start

   Zonder verwijzing 

  Home-Start geeft een steuntje in de rug bij het opvoeden van kinderen. Ouders krijgen hun gezin weer op de rit. De vrijwilligers hebben zelf ervaring met opvoeden. Ze vertellen dat het vrijwilligerswerk zinvol is en voldoening geeft.

  Heb je een jong gezin, dan maak je veel voor het eerst mee. Kinderen opvoeden is al spannend genoeg zonder dat er sprake is van ziekte en overbelasting. Of zorgen om de kinderen, partner, werk of geld. Een luisterend oor of helpende hand is dan heel fijn.

  Kijk voor meer informatie over Home-Start op: www.home-start.nl  

  Contact

  Coordinator, Margriet Verloop:

  Humanitas de Stellingwerven
 • Telefonisch en online advies

  Telefonisch en online advies

   Zonder verwijzing 

  Heb je vragen over het onderwijs of de hulp voor jouw kind? Maak je je zorgen over hoe het gaat op school of thuis? Denk je dat je kind misschien een ontwikkelingsprobleem heeft? 

   

   

  Vereniging Balans
 • Onderwijs van vmbo t/m verrijkt vwo

  Onderwijs van vmbo t/m verrijkt vwo

   Zonder verwijzing 

  Het onderwijsaanbod is er op gericht maatwerk te leveren voor alle leerlingen van alle niveaus van vmbo t/m verrijkt vwo met oog voor de verscheidenheid bij leerlingen in onderwijsbehoefte, ambitie en talent. De school wil kansrijk zijn en het beste uit elke leerling halen!

  Stellingwerf College
 • Jenaplanonderwijs Wolvega

  Jenaplanonderwijs Wolvega

   Zonder verwijzing 

  JKC Sint Franciscus is een professionele leergemeenschap. Verbondenheid en zorg voor elkaar vormen de basis van een veilige leeromgeving. De betrokkenheid van ouders is een belangrijke pijler, om deze veilige leeromgeving samen te creëren. Er wordt gewerkt vanuit het pedagogisch concept van jenaplan. Dat betekent dat bij ons op school ieder kind mag zijn zoals hij of zij is, met eigen mogelijkheden en talenten. De kinderen leren van en met elkaar. Gesprek, spel, werk en viering zijn de pijlers van Jenaplan en komen iedere dag terug in ons aanbod. Ons onderwijs en de betekenisvolle leeromgeving bieden het kind ruimte om zijn, haar talenten te ontwikkelen. De vele mogelijkheden van de natuur om de school heen, koppelen we bewust aan het lesprogramma. Op onze school gaan we met de kinderen op reis door natuurlijk te leren (vies worden mag!).

  Kijk voor meer informatie op de website.

  JKC Sint Franciscus
 • Computerhulp Seniorweb

  Computerhulp Seniorweb

   Zonder verwijzing 

  Kom je er niet uit met je PC, laptop, tablet of mobiele telefoon? Seniorweb helpt je graag verder. Doe een online cursus of bezoek het gratis inloopspreekuur in Bibliotheek Oosterwolde .
  Wanneer: elke eerste woensdag van de maand van 10.30 - 11.30 uur
  Plaats: Bibliotheek Oosterwolde
  Voor wie: Voor iedereen met vragen over digitale vaardigheden (ook social media)
  Kosten: Gratis inloopspreekuur
  Aanmelden: Bibliotheek Oosterwolde, telefoon 0516512075

  De Bibliotheek Zuidoost Fryslân
 • Logopedie Oosterwolde

  Logopedie Oosterwolde

   Zonder verwijzing 

  Logopedie Friesland is een samenwerkingsverband tussen 4 verschillende praktijken, logopedische maatschap Kingma-Wijnstra, Logopediepraktijk Heerenveen, Van der Velden Logopedie en Hartlief Logopedie.

  Logopedie Oosterwolde is hier een vestiging van. In Oosterwolde kunt u ons vinden in de vestigingen:
  – Gezondheidscentrum Oosterwolde
  – IKC Wolderwijs.

  In beide panden zijn verschillende disciplines te vinden. Bij het gezondheidscentrum bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapeuten. In het IKC Wolderwijs een basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid tot korte lijntjes, waardoor overleg en afstemming van de behandeling goed mogelijk is. Daarnaast hebben we contact met andere (paramedische) hulpverleners wanneer dit nodig is voor de behandeling. Op medische indicatie is een aan huis behandeling mogelijk. Dit is bijvoorbeeld zo bij een behandeling pre-verbale logopedie.

  Logopedie Friesland
 • Digisterker cursus

  Digisterker cursus

   Zonder verwijzing 

  Wil je de websites van de overheid gebruiken, maar weet je niet goed hoe dat werkt? Volg dan de cursus Digisterker in de Bibliotheek. Stap voor stap ontdek je hoe dit werkt.

  Wat leer je?

  - Een DigiD aanvragen en gebruiken

  - Afspraken maken via internet

  - Formulieren invullen

  - Toeslagen aanvragen

  - Inloggen op websites zoals mijntoeslagen.nl, mijnoverheid.nl en werk.nl

  - En nog veel meer

  De Bibliotheek Zuidoost Fryslân
 • Opvoeden en opgroeien - Stapprogramma's

  Opvoeden en opgroeien - Stapprogramma's

   Zonder verwijzing 

  Samen spelen, uitdagen en stimuleren om te leren!

  Instapje
  Hoe kunt u met uw kind tussen 1 en 2 jaar spelen, hem of haar uitdagen en stimuleren? Een keer per week, ongeveer een jaar lang, kan een Stapmedewerker van Scala hierbij helpen als u in de gemeente Ooststellingwerf woont. Het materiaal van Instapje bestaat uit speelgoed en een map met instructiebladen en liedjes. Deze materialen ontvangt u tijdens de huisbezoeken en mag u houden.

  Opstapje
  Kinderen vanaf twee jaar zijn vaak actief. Ze zijn ondernemend spelen en hebben zorg en aandacht nodig. Daardoor ontwikkelen zij zich spelenderwijs en leren ze vooral van u als ouder. Soms heeft een kind iets meer nodig. Hoe kunt u daar het beste mee omgaan?

  Opstap
  Ook als kinderen ouder worden en leren lezen, schrijven en rekenen zijn zij actief bezig. Vraagt u zich wel eens af hoe u uw kind(eren) het beste kunt voorbereiden op groep drie van de basisschool?

  Een Stapmedewerker ondersteunt u. Zij komt langs en leert u activiteiten en spelletjes die u met uw kind kunt doen. Aanmeldingen voor Instapje, Opstapje en Opstap kan via onderstaande contactgegevens:

  Stichting Scala
  Moskampweg 3-5
  8431 GB
  Oosterwolde
  0516 – 56 72 20
  stap@scala-welzijn.nl
  www.scala-welzijn.nl

  Scala Welzijn
 • Paramedici spreekuren

  Paramedici spreekuren

   Zonder verwijzing 

  Gedurende de week komen er verschillende paramedici bij ons spreekuren houden. Dit zorgt voor korte lijntjes voor overleg wat erg prettig werkt. Afspraken kunt u via deze paramedici zelf maken, wij hebben geen inzicht in hun agenda’s .

  Diëtistenpraktijk Pranger:  www.dietistenpraktijkpranger.nl   06-23535922

  Fysiotherapie de Praktijk:  www.fysiotherapiedepraktijk.nl   0513- 436738

  Logopedie Veelzeggend:  www.veelzeggend.nl   0561-618568

  Podotherapie Wender: www.podotherapeut.nl   085-0489097

  Thuiszorg Aardema: www.aardemazorggroep.nl  088-0086300

  Thuiszorg de Friese Wouden:  www.friesewouden.nl  088-5127000

  Huisartsenpraktijk Oldeberkoop
 • Studiebegeleiding

  Studiebegeleiding

   Zonder verwijzing 

  De galeriehouders Alice Buis & Robert Visser studeren dagelijks actueel psychologisch, filosofisch, spiritueel en metafysisch wetenschappelijk studiemateriaal. Sinds 2000 focust hun aandacht op het briljante studieboek “Een cursus in wonderen”, gereflecteerd in Alice haar schilderwerk. Deze exceptioneel belangrijke studie heeft een spirituele studiegroep voortgebracht, met als titel ‘Ik zoek innerlijke vrede’ [IZIV], met veertiendaagse bijeenkomsten in kleine groepen onder leiding van een gevorderde lerares www.ikzoekinnerlijkevrede.nl . Op verzoek is privéles mogelijk..

  ArtGallery ArtAlice