Bekijk 10 diensten

 • Buurtbemiddeling

  Buurtbemiddeling

   Zonder verwijzing 

  Ergernissen, irritaties of ruzie met uw buren? Het komt regelmatig voor. Het kan gaan om een opeenstapeling van relatief kleine voorvallen: geluidsoverlast, rommel, in de directie omgeving of een meningsverschil over het parkeren van auto’s in de straat.

  Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een buurtbemiddelaar inschakelen. Hij/zij is onpartijdig, denkt mee en probeert een oplossing te zoeken. Buurtbemiddeling is kosteloos. 

  Voor meer informatie over de Buurtbemiddeling kunt u contact opnemen met de coördinator Buurtbemiddeling, 
  Mareille Smit via 06 – 54 35 08 55 of 0516 – 56 72 20. 
  Mailen kan ook naar:  buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl

  Scala Welzijn
 • Meldknop.nl

   Zonder verwijzing 

  Heb je een vervelende ervaring op internet. Doe melding, bel, chat of mail naar Meldknop

  Op Meldknop.nl zie je direct de onderwerpen waar je informatie kunt vinden over: pesten, seks, misbruik en lastiggevallen. Word je bijvoorbeeld gepest op Facebook? Dan klik je op ‘pesten’. Hier kun je kiezen uit verschillende onderwerpen die met pesten te maken hebben.

  Kom je er zelf niet uit? Dan verwijzen we je zo snel mogelijk door naar de juiste organisatie. Daar kun je dan (anoniem) je verhaal doen, advies vragen of je probleem melden. Die organisatie zoekt dan samen met jou naar een oplossing. Bij ernstige gevallen moet je misschien aangifte doen bij de politie. Ook daarover vind je op Meldknop.nl informatie. Bijvoorbeeld over wat strafbaar is en hoe je je voorbereidt op een aangifte.

  Veilig internetten
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Huiselijk geweld en kindermishandeling

   Zonder verwijzing 

  Huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Het zijn de meest voorkomende vormen van geweld. Als je wordt uitgescholden bijvoorbeeld, of misschien zelfs geslagen. Of als je ouders veel ruzie maken en elkaar uitschelden. Maar ook als jij zelf soms agressief wordt. Het is belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten!

  Bij Veilig Thuis kunt u terecht als u zelf hulp zoekt of als u zich zorgen maakt over iemand anders. Of u nu vragen en vermoedens heeft of het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Bel Veilig Thuis op 0800 2000 of chat tijdens kantooruren met een van de medewerkers van Veilig Thuis via de website. 

  • Veilig Thuis geeft advies
   Bij Veilig Thuis Friesland werken professionals die gespecialiseerd zijn in de aanpak van huiselijk geweld en kinder- of ouderenmishandeling. Zij zijn dus bekend met deze thema’s en begrijpen hoe geweldsituaties ontstaan. Heb je hulp of advies nodig? Bel dan gerust (anoniem), ook als je twijfelt. Onze medewerkers luisteren naar jouw verhaal, zetten samen met jou de zaken op een rij, beantwoorden je vragen en geven advies.
  • Veilig Thuis onderzoekt
   Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is, soms moet er eerst worden uitgezocht of er echt sprake is van huiselijk geweld en kinder- of ouderenmishandeling. Wij doen dan onderzoek en verwijzen, in geval van mishandeling, naar de juiste hulp.
  • Veilig Thuis organiseert
   Samen met een van onze medewerkers bekijk je of er professionele hulp nodig is en wat je eventueel zelf kunt doen om het geweld te stoppen. We bieden zelf geen hulp, maar kunnen die wel voor je organiseren. We werken samen met diverse hulpverleningsinstanties, ook bij jou in de buurt.
  • Veilig Thuis doorbreekt
   Geweld stopt niet vanzelf. Daarom is het belangrijk om hulp in te schakelen. Soms is het geweld pas begonnen of zijn er ‘slechts’ vermoedens, in andere gevallen duurt het geweld al jaren en wordt het van de ene op de andere generatie doorgegeven. Wat er ook aan de hand is, wij kunnen helpen om het geweld te stoppen en onveilige situaties te doorbreken. Daarbij werken we het liefst samen met alle betrokken partijen. Zoals de hulpverleners in jouw gemeente, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie en justitie en de Raad voor de Kinderbescherming.
  Veilig Thuis
 • Inloopspreekuur

  Inloopspreekuur

   Zonder verwijzing 

  Het Gebiedsteam Ooststellingwerf is er voor vragen over zorg, welzijn, gezondheid, geld, jeugd en mantelzorg. U kunt zonder afspraak langskomen op ons inloopspreekuur. Het inloopspreekuur is op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur bij het Gebiedsteam in het Gezondheidscentrum aan de Brink 1 in Oosterwolde.

  We hebben inloopspreekuren op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur op het gemeentehuis, 't Oost 11, 8431 LE Oosterwolde. 

  Wil je niet naar het spreekuur maar wel contact met het gebiedsteam? Dat kan door te mailen of te bellen:

  • Telefoon: (0516) 820 100 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)
  • E-mail: gbt@ooststellingwerf.nl

   

  Gebiedsteam
 • Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

  Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

   Zonder verwijzing 

  Sommige mensen hebben hulp nodig, maar willen dit niet of weten niet hoe. Denk bijvoorbeeld aan mensen die erg verward overkomen en dus niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dit kan leiden tot overlast of een situatie die steeds erger wordt.

  Kom je een vervuild of verwaarloosd huis, gebouw of terrein tegen? Meld dit dan bij ons. Als buur, familielid, vriend, kennis of professional kun je ons bellen voor hulp en advies. GGD Fryslân adviseert of gaat op zoek naar passende ondersteuning.

  GGD Fryslân
 • Individuele begeleiding

  Individuele begeleiding

   Met verwijzing 

  Basis & Eenheid biedt ondersteuning aan (18+) individuen en gezinnen met meerdere en complexe problemen in de thuissituatie. Vaak gaat het om mensen met psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen, een verslaving, autisme of een aanverwante autisme stoornis. Dit in combinatie met problemen op andere levensterreinen zoals wonen, werk, financiën en sociale contacten. Ofwel: veelal betreft het cliënten waarbij sprake is van een Multi-problematiek.

  Basis & Eenheid sluit aan bij wat de cliёnt nodig heeft. Wij bieden betrokkenheid en betrouwbare aanwezigheid tijdens trajectbegeleiding. Wij stemmen af op de behoefte van de cliёnt d.m.v. o.a. actief te luisteren en te observeren van lichaamstaal en verdiepen ons hierin. Wij vragen actief daar waar nodig, zodat er geen ruis ontstaat tijdens de begeleiding. Wij tonen begrip en erkenning en nodigen uit tot het onder woorden brengen van emoties.
  Anderzijds dagen wij de cliënten uit door bewustmaking van eigen verantwoordelijkheden – ieder op eigen niveau – waar nodig het vormen van een eigen mening/ mogelijkheden en stimuleren de cliёnt tot nadenken over de gevolgen van keuzes.

  De ondersteuning is erop gericht dat erop zoek wordt gegaan naar ieders kwaliteiten en mogelijkheden, opdat mensen leren op eigen kracht problemen aan te pakken. Dit zodat zij voorts, stapje voor stapje, aan de samenleving kunnen deelnemen. Begeleidingsactiviteiten die hiervoor ingezet worden, en de effecten hiervan, zijn als volgt:
  • SAM: stimuleren, activeren en motiveren – zodat men mee kan participeren in de maatschappij op eigen niveau;
  • Inzicht verwerven door vaardigheden te leren die het mogelijk maakt taken in het dagelijks leven op te pakken, te spiegelen op gedrag, antwoord geven op eigen levensvragen en als leider een voorbeeld zijn en geven;
  • Oefenen met handel- en gesprekstechnieken waardoor zelfverantwoording, zelfvertrouwen en eigenwaarde wordt vergroot;
  • Begeleiding is 1 op 1, dit draagt bij aan veilige hechting;
  • Gesprekken en/of een activiteit helpen negatieve en stressvolle ervaringen te reguleren (wandelen, knutselen en dergelijke).

  Basis en Eenheid biedt individuele begeleiding en individuele begeleiding plus.

  Basis en Eenheid
  Productcode
  02A03 / 02A19 Individuele begeleiding (plus)
 • Hulp tijdens en na detentie

  Hulp tijdens en na detentie

   Met verwijzing 

  Hulp tijdens en na detentie

  Iedereen verdient een extra kans. Als mensen vrijkomen, willen ze vaak een ander pad bewandelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Als Exodus staan wij aan hun zijde en helpen hen vooruit. Gedetineerden, ex-gedetineerden en achterblijvende familieleden zijn bij ons welkom, want we moeten het samen doen.

  Stichting Exodus Nederland biedt in de gemeente Ooststellingwerf ambulante begeleiding op alle leefgebieden aan.

  Iedere deelnemer begint met een kennismakinggesprek. Tijdens dat gesprek gaan we samen kijken naar wat een deelnemer nodig heeft en stellen we persoonlijke doelen vast, waar we samen mee aan de slag gaan.

  Stichting Exodus
  Productcode
  02A03 / 02A19 Individuele begeleiding (plus)
 • Individuele begeleiding

  Individuele begeleiding

   Met verwijzing 

  Adrem Zorggroep biedt individuele begeleiding voor volwassenen.
  Doel hiervan is het vergroten van de zelfredzaamheid.

  Binnen Adrem zien we al onze hulpverleners tijdelijk als spin in het web en helpen de cliënt in het organiseren van een sterk en gezond netwerk.

  ‘Aan het werk’

  Adrem is bereid met hen contacten te leggen, denk aan familieleden, budgetondersteuning, een eerste gesprek of aanmelding bij bijvoorbeeld een sportclub.
  Hierin vinden we het belangrijk een samenleving te creëren waarin ook de cliënt kijkt naar datgene wat hij/ zij wel kan doen, ook voor een ander. We zoeken naar verbinding. Zo trachten we een gemeenschap te creëren waarin men wat doet voor een ander.
  We willen met de cliënt successen behalen. Afschalen in begeleiding is een van onze peilers dat het goed gaat met de cliënt, beter als toen we gestart waren. We geloven in eigen kracht en werken zeer systemisch. Korte lijnen met verwijzers en cliënt is waar we voor staan.
  Cliënt is direct en vanaf de start ‘aan het werk’, voert opdrachten uit en pakt zaken aan!

  Adrem Zorggroep B.V.
  Productcode
  02A03 / 02A19 Individuele begeleiding (plus)
 • Ambulante begeleiding

  Ambulante begeleiding

   Met verwijzing 

  Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden van het kind, de jeugdige, volwassene en/of van een eigen omgeving. Onze overtuiging is dan ook dat iemand pas echt geholpen wordt als deze zich gedragen en begrepen voelt en begeleid wordt door een eigen omgeving. Het uiteindelijke doel is het vergroten van de zelfredzaamheid.
  De begeleiding die wij geven is onder andere praktisch en gericht op de huidige situatie.
  Daarnaast is er ruimte voor gesprek over allerlei onderwerpen: Gebeurtenissen in je leven en bijbehorende gedachten en gevoelens.  Hoe je je sociale netwerk kunt vergroten of hoe je de contacten met alle instanties om je heen aankunt.

  Ook bieden wij begeleiding met de focus op opvoedingsvragen. Binnen onze gezinsbegeleiding gaan wij samen kijken hoe we weer overzicht en structuur kunnen creëren. We kijken wat past bij het gezin en hoe de nodige taken kunnen worden verdeeld.

   

  Greep uit onze resultaten

  • Jezelf leren kennen veilig buiten je comfortzone • Mindfulness • Behoud van focus • In je kracht komen staan • Grip op je emoties • Weerbaarder worden • Beter leren omgaan met grenzen • Zelfkennis • Burn-out preventie en aanpak • Loslaten, acceptatie, ontspanning • Balans vinden, balans tussen werk-privé • Relativeren • Herkennen, aangaan en leren van emoties • Transformatie • Vertrouwen in je lijf • In contact komen met je lijf • Persoonlijke effectiviteit • Anders denken, anders durven zijn. • Blij zijn met jezelf • Meer energie • Zingeving • Ertoe doen • Dromen durven doen • Heft in eigen handen • Zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, zelfbewust • Omgang met groepsdruk

   

  Zorgbureau Embrace
  Productcode
  02A03 Individuele begeleiding
 • Dagbesteding

  Dagbesteding

   Met verwijzing 

  Groenzorg biedt cliënten op een gestructureerde manier en een doelgerichte werkwijze perspectief om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Daarnaast zorgt een breed netwerk van bereidwillige werkgevers, intensieve begeleiding en de mogelijkheid tot het behalen van praktijkverklaringen, ervoor dat uiteindelijk duurzame plaatsing bij een reguliere werkgever mogelijk is. En werkt daarvoor samen het SBB, wat samen met scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PRO). 

  De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Efficiënte en effectieve route van VSO en Praktijkonderwijs naar de arbeidsmarkt creëren
  • Meer economisch zelfstandige jongeren
  • Extra mogelijkheid voor bedrijven om jongeren te werven;
  • Optimale inzet van infrastructuur mbo en vo op weg van kwalificatie naar arbeid;
  • Betere positie van VSO- en PRO-leerlingen in de maatschappij.
  GroenZorgvanderVeer
  Productcode
  0006 PGB / particuliere financiering