SBO de Kampingerhof
SBO De Kampingerhof
 Zonder verwijzing 
Locatie
Oosterwolde FR

SBO De Kampingerhof

De Kampingerhof is een school voor speciaal basisonderwijs. Het onderwijs op de Kampingerhof is bedoeld voor kinderen van wie volgens een vastomlijnde procedure vaststaat dat zij speciale pedagogische/didactische onderwijsbehoeften hebben. 


 

Bedrijfsprofiel

SBO de Kampingerhof

Uitgebreide omschrijving

Het onderwijs op de Kampingerhof is zodanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en ook op het ontwikkelen van sociale culturele, creatieve en lichamelijke vaardigheden. We bereiden de leerlingen van onze school voor op een zo goed mogelijke aansluiting bij het Voortgezet Onderwijs.

Het onderwijsaanbod is dekkend voor de kerndoelen basisonderwijs. Er is een onderwijsaanbod voor alle leerlingen, er wordt niet gedifferentieerd naar doelen, maar naar onderwijsbehoeften. De differentiatie vindt plaats doormiddel van extra instructie, extra leerstof en extra leertijd. Verdieping en verrijking, een andere aanpak, andere werkvormen, andere middelen of materialen kunnen hiervoor worden ingezet.

Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld. Dat betekent dat de school duidelijk maakt welke leerroute de leerling gaat volgen. Aan die betreffende leerroute is zowel een vast eindniveau als een vaste uitstroombestemming gekoppeld.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Kinderen kunnen aangemeld worden bij de Kampingerhof als er toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs (SBO) afgegeven is. Een TLV wordt aangevraagd door de basisschool van herkomst bij het samenwerkingsverband waar de school bij aangesloten is.

Na de aanmelding heeft De Kampingerhof de plicht om te zorgen voor een passende onderwijsplek. Bij de aanmelding wordt u geïnformeerd over de stappen die genomen worden tot een kind kan starten. Na het afgeven van de TLV wordt het dossier naar ons toegestuurd en start de onderzoeksfase. Deze fase bestaat uit dossieronderzoek en eventueel contact met betrokkenen. Het onderzoek heeft als doel om de onderwijsbehoefte van het kind zo goed mogelijk in kaart te brengen, zodat het kind op een goede manier starten kan. Er wordt gestreefd om de onderzoeksperiode zo kort mogelijk te houden, zodat een kind minimaal twee weken na afgifte van de TLV kan starten op de Kampingerhof.

Wettelijk is vastgelegd dat een school een onderzoeksperiode van 6 weken mag aanhouden, eventueel verlengd met 4 weken (maximaal 10 weken). Als er twijfels zijn of de Kampingerhof de juiste onderwijsplek is, dan wordt gebruik gemaakt van deze periode. Na afronding van het onderzoek wordt een kind ingeschreven of beredeneerd afgewezen.

Als de onderwijsbehoefte van het kind passend is bij het school ondersteuningsprofiel van de Kampingerhof, dan wordt de plaatsing georganiseerd. Voor de start vindt er een intakegesprek plaats met alle betrokkenen, het kind komt kennismaken met de groep en de startdatum wordt afgesproken. Ongeveer acht weken na de start vindt de evaluatie van de eerste periode plaats. Tijdens een gesprek wordt de eerste periode van het kind op de Kampingerhof geëvalueerd. Eventuele aandachtspunten en vragen worden besproken en het ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld. Als na onderzoek de onderwijsbehoefte niet passend blijkt te zijn bij het ondersteuningsprofiel van de Kampingerhof, dan moet de Kampingerhof samen met ouders op zoek naar meer passende onderwijsplek. Bij het gesprek worden meestal het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar betrokken.

Laatst bijgewerkt: 09-03-2023

 Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
Zonder verwijzing
Productcode
Soorten hulp Leren en inburgeren
Vestigingen  School Kampingerhof 2, 8431AS Oosterwolde FR
Leeftijd Jeugd (5 tot en met 12 jaar)
Werkgebieden Oosterwolde
Specialismes AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Hechtingsproblematiek, Leerproblemen, Opvoeden en Psychosomatisch
Wachtlijst in weken 0
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie
Aangeboden op Dinsdag, Donderdag, Maandag, Vrijdag en Woensdag

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Oosterwolde FR 
 Hoofdvestiging
School
Kampingerhof 2, 8431AS Oosterwolde FR
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: