Bekijk 44 diensten

 • Historisch Archief Elsloo

  Historisch Archief Elsloo

   Zonder verwijzing 

  De stichting stelt zich ten doel om de geschiedenis van het dorp Elsloo in Ooststellingwerf en de buurtschappen Tronde, Zuidhorn en Canada op te sporen, te beschrijven, vast te leggen, te verzamelen, te beheren en te bewaren voor het nageslacht.

  Neem voor meer informatie contact op met: habe-tee@hetnet.nl.

  Stichting Historisch Archief Elsloo en Tronde
 • Stichting Boat Donkerbroek - Leerbedrijf

  Stichting Boat Donkerbroek - Leerbedrijf

   Zonder verwijzing 

  Het doel van stichting BOAT is het bieden van dagstructuur en het vergroten van de zelfredzaamheid. Door middel van ervarend leren werken, met eigen kwaliteiten als uitgangspunt, ontdekken dat werken aan ‘boaten’ of andere projecten leuk en interessant kan zijn en dus voldoening kan geven.

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Stichting Boat
 • Vrijwilligerswerk Oldeberkoop

  Vrijwilligerswerk Oldeberkoop

   Zonder verwijzing 

  Stichting Wel-Zijn op dorpse schaal is een stichting die zich bezig houdt met vrijwilligerswerk en het organiseren voor activiteiten van de bewoners van Oldeberkoop. Hierbij moet je denken aan sportactiviteiten, activiteiten voor de kinderen, inzamelingsacties en noem het allemaal maar op.

  Lijk het jouw leuk om mee te helpen? Neem dan zeker eens een kijkje op onze facebook-pagina of website!

  Stichting Wel-Zijn op dorpse schaal
 • De Zonnebloem afdeling Haulerwijk, Donkerbroek, Haule en Waskemeer

  De Zonnebloem afdeling Haulerwijk, Donkerbroek, Haule en Waskemeer

   Zonder verwijzing 

  Bij de Zonnebloem afdeling Haulerwijk, Donkerbroek, Haule en Waskemeer draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor onze afdeling. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar.

  Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van onze afdeling komen graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te gaan. Daarnaast organiseren we ook verschillende activiteiten.

  Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Of wil je je aanmelden als deelnemer of als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op.

  Kijk voor meer informatie op de website.

  De Zonnebloem
 • Vereniging voor ouders

  Vereniging voor ouders

   Zonder verwijzing 

  Wij versterken de positie van ouders van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag. Dit doen we door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap.

  Balans ondersteunt en vertegenwoordigt ouders zo goed mogelijk. Door op verschillende manieren informatie en kennis te delen. We organiseren evenementen en webinars, maken filmpjes, podcasts en animaties. Balans heeft een eigen Magazine een Advieslijn en geeft  Advies in de buurt. Speciaal voor de kinderen is er BalansKIDS.

  Ook lobbyt Balans in de politiek op het gebied van onderwijs, zorg en opvoeding. Met als doel de positie van ouders en kinderen te versterken. En eraan bij te dragen dat ieder kind passend onderwijs en passende hulp krijgt.

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Vereniging Balans
 • Wijknet

  Wijknet

   Zonder verwijzing 

  WijkNet is het gemeentelijke vervolg op het project Voor de wijk Door de wijk. Het doel van WijkNet is om de leefbaarheid in de wijken te vergroten en bewoners met een uitkering te activeren en zelfredzamer te maken. Deelnemers doen werkervaring op en vergroten zo hun kansen op een betaalde baan. Tegelijkertijd doen ze iets terug voor de wijk.

  Alle deelnemers van WijkNet doen hun taken als vrijwilliger. WijkNet verricht diverse werkzaamheden:

  • Groenonderhoud
  • Eenmalig tuinonderhoud van inwoners die dit om redenen zelf niet kunnen
  • Werkzaamheden voor kringloopwinkel Estafette van Omrin
  • Bij Stellinghaven – o.a. onderhoud aan de wandeltuin met grote tuinkas en wandelen of koffie drinken met bewoners.
  • Kleine klussen in en om het huis
  • Gastouder kinderopvang D’Lilly
  • Coördinator
  Gemeente Ooststellingwerf
 • Werkplekadvies

   Zonder verwijzing 

  Een niet goed ingestelde werkplek is regelmatig de veroorzaker van fysieke klachten. Een goed ingestelde werkplek voorkomt of herstelt deze klachten en kan dus de productiviteit weer verhogen. Wanneer u Ergotherapie Haren inschakelt kunnen wij voor u de werkplek direct op maat instellen. Dit is mogelijk voor individuen, maar ook voor groepen. Na afloop ontvangt u een rapport met daarin uw maten en instellingen, zodat u het in de toekomst zelf kunt.

  Wanneer u wenst geeft Ergotherapie Haren ook advies over bureaustoelen, tafels en hulpmiddelen en kunnen we een proefplaatsing voor u organiseren zodat u zeker bent van de juiste voorziening.

  Wij werken namens Bureau VolZin samen met het UWV.
  Namens Bureau VolZin werken wij samen met het UWV en coachen en ondersteunen we mensen bij het vinden en behouden van een baan. Daarnaast kijken wij hoe zij hun werk plezierig gezond kunnen blijven doen ook bij ziekte of met een beperking.

  Maatschap Ergotherapie Haren
 • Begeleid werken Oldeberkoop

  Begeleid werken Oldeberkoop

   Zonder verwijzing 

  Wij faciliteerden elke dinsdag en woensdag een arbeidsparticipatieplek. Samen met een jobcoach wordt deze plek ingericht en begeleid.

  Kunt u geen betaald werk doen? Misschien kunt u dan aan de slag op een participatieplek bij ons? U helpt onze organisatie dan nuttige en leuke activiteiten uit te voeren en u ontmoet andere mensen.

  Het is geen betaalde baan en heeft geen gevolgen voor uw uitkering.

  Stichting Wel-Zijn op dorpse schaal
 • Budgetmaatje

  Budgetmaatje

   Zonder verwijzing 

  De vrijwillige budgetmaatjes ondersteunen inwoners van de gemeente Ooststellingwerf bij het op orde brengen van hun financiële administratie.
  Zij ondersteunen zo het vergroten van hun zelfredzaamheid. Belangrijk hierbij is het geven van handvatten zodat de hulpvragers zelf leren welke stappen genomen moeten worden. We proberen mensen de regie terug te geven over hun leven vanuit gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid.

  De doelgroep betreft mensen die worden doorverwezen vanuit de budgetcoach van het gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf.
  Wilt u meer overzicht in uw geldzaken? Neem dan contact op met ons via: 0516 - 56 72 20 of kom langs aan de Moskampweg 3 in Oosterwolde.

  Scala Welzijn
 • Historische vereniging Makkinga

  Historische vereniging Makkinga

   Zonder verwijzing 

  De historische vereniging Makkinga heeft als doelstelling om Makkinga en haar omgeving in de meest ruime zin te achterhalen, te verbreden en te bewaren; ter verruiming van het inzicht in de geschiedenis van Makkinga en omgeving. De Voertaal zal daar waar mogelijk in het Stellingwerfs zijn. 

  Lidmaatschap: 5 euro per jaar

  De historie van Makkinge en heur omgeving in de meerst roeme zin te aachterhaelen, te verbreiden en te beweren; ter verroeming van et inzicht in de geschiedenis van Makkinge en omgeving. De voertael zal daor, waor meugelik, et Stellingwarfs wezen.

  Lid worden?

  Jow bin al lid veur €5,00 in et jaor, mar meer mag vanzels ok. Daorveur hej' over et jaor een tal aorige, interessaante bi'jienkomsten, somstieds zels ommenocht.

  Historische vereniging Makkinga
 • Coaching voor professionals

  Coaching voor professionals

   Zonder verwijzing 

  Begeleiding voor professionals bij de Rolwissel betekent dat er op een actieve wijze het (disfunctionele) handelen van de professional in dat systeem, onderzocht wordt.
  Tijdens dit bewustwordingsproces ontstaat er inzicht in het eigen (disfunctionele) handelen en inzicht in de positie van de professional in het team/systeem. Inzicht alleen is niet voldoende, het disfunctionele handelen omzetten naar adequaat handelen is een leerproces en vergt doorzettingsvermogen.

  Begeleidingsvragen kunnen gaan over:
  • Conflicten in het team, meer duidelijkheid over je eigen rol
  • Conflicten met je leidinggevende, autoriteits gevoeligheid
  • Assertiviteits problemen, beter leren opkomen voor jezelf
  • Privé en werk leren scheiden, je hebt verschillende rollen

  De Rolwissel therapie
 • Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

  Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

   Zonder verwijzing 

  Bij iedere bibliotheek kan je terecht met vragen over digitale overheid, zoals het online regelen van belasting en toeslagen, zorg, werk zoeken, rijbewijs verlengen of verkeersboetes betalen. De bibliotheekmedewerkers denken met je mee en geven je informatie zodat je verder kunt. Wij kunnen ook een afspraak voor je maken met een organisatie die je verder helpt.
  Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

  De Bibliotheek Zuidoost Fryslân
 • Vrijwilligersvacaturebank Plek voor talent

  Vrijwilligersvacaturebank Plek voor talent

   Zonder verwijzing 

  We werken bij Plek voor Talent vanuit de visie dat ieder mens talenten heeft, deze mag inzetten en zich mag ontwikkelen. We zien onszelf als een belangrijk orgaan in het samenbrengen, ondersteunen en faciliteren van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

  Vrijwilligersorganisaties kunnen met alle vragen op het gebied van vrijwilligers bij ons terecht. Het Steunpunt kan bijvoorbeeld adviseren over het opstellen van vrijwilligersbeleid of op zoek gaan naar vrijwilligers. We verzamelen alle vacatures op deze website. Vrijwilligers kunnen zodoende zelf kijken wat er te doen is in onze gemeente.

  Daarnaast zijn vrijwilligers van harte welkom bij ons op kantoor zodat we gezamenlijk op zoek kunnen naar passend vrijwilligerswerk. We vertellen hen over de mogelijkheden en de voorwaarden en leggen desgewenst contact met de vrijwilligersorganisatie.
  Plek voor Talent is onderdeel van Scala Welzijn.

  Scala Welzijn
 • Gratis Juridisch spreekuur

  Gratis Juridisch spreekuur

   Zonder verwijzing 

  Vragen over je rechten? Kom naar het gratis juridisch spreekuur in de Bibliotheek Oosterwolde.

  Gratis advies van een advocaat

  Baan kwijt? Ruzie met de buren? Lig je in scheiding? Andere juridische problemen? Voor vragen kun je naar het juridisch spreekuur. Je krijgt dan gratis advies van een advocaat. Je hoeft geen afspraak te maken. Je melden bij de balie volstaat. In het leescafé van de bieb kun je dan op je beurt wachten.

  Spreekuur Bibliotheek Oosterwolde:
  Elke eerste woensdag van de maand van 16.00 - 17.00 uur.

  De spreekuren worden verzorgd door Advocatenkantoor Van Lee in samenwerking met Rjocht Advocatuur en Mediation en Advocatenkantoor Hoen.

  Mocht je niet tot het eerstvolgende spreekuur kunnen wachten met jouw vraag, bel of mail dan voor een afspraak tussentijds. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  De Bibliotheek Zuidoost Fryslân
 • Werk (met extra begeleiding & ondersteuning)

  Werk (met extra begeleiding & ondersteuning)

   Zonder verwijzing 

  Voor werk met wat extra begeleiding en ondersteuning kunt u terecht bij Stichting werk Ooststellingwerf. De stichting zet zich in voor mensen die wat begeleiding en ondersteuning kunnen gebruiken tijdens het werken.

  Wanneer u meer informatie wilt, graag even telefonisch contact opnemen. De dienstverlening wordt per persoon vastgesteld.                                                

  Stichting werk Ooststellingwerf