Bekijk 45 diensten

 • SlimoTheek Oosterwolde

  SlimoTheek Oosterwolde

   Zonder verwijzing 

  Met het ouder worden zijn we soms aangewezen op slimme hulpmiddelen. Dat hoeft geen probleem te zijn. Het helpt ons immers om zelfstandig te blijven. Met de SlimoTheek laten we de mogelijkheden zien. Denk hierbij aan slimme rookmelders, de seniorentelefoon of de slaaprobot waarmee je makkelijker de slaap kunt vatten.

  Technologie moet je niet alleen zien, ook ervaren. Daarom geven we niet alleen deskundig en praktisch advies, we lenen de technologie ook gratis uit. Zo kan je ervaren en beoordelen of het de aanschaf waard is. De producten kunnen aangeschaft worden bij lokale ondernemers.

  De SlimoTheek komt te staan in het Dagcentrum in Stellinghaven en is in 2022 tijdelijk gevestigd in het gezondheidscentrum Brink 1 te Oosterwolde. 

  Naast de uitleg van de producten zullen we ruim de tijd nemen voor vragen en persoonlijk advies.
  Natuurlijk vergeten we de zorgprofessionals niet. Het is belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden zodat zij de juiste technologie kunnen adviseren.

  Stichting ZuidOostZorg
 • Ergotherapie

  Ergotherapie

   Zonder verwijzing 

  Ergotherapie helpt u bij uw dagelijkse handelingen

  Dagelijks zijn er veel activiteiten die u doet. Maar wat gebeurt er als u die activiteiten niet meer kunt doen door bijvoorbeeld lichamelijke of psychische klachten? Of als u moeite heeft uw aandacht erbij te houden of te concentreren? Ergotherapie kan u helpen om opnieuw uw dagelijkse activiteiten uit te voeren.

  Ergotherapie voor uw zelfstandigheid

  Kenmerkend voor de ergotherapeuten van ZuidOostZorg is de zorg die wij besteden aan het behoud van uw onafhankelijkheid. We streven er met ergotherapie naar om u zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. We luisteren naar uw wensen. Veiligheid en tevredenheid van u zijn hierbij zeer belangrijk. De ergotherapeut adviseert ook uw partner, familieleden en mantelzorgers. Zij kunnen u met ergotherapie ondersteunen in uw functioneren. Samen zorgen we voor uw zelfstandigheid.

  Ergotherapie voor ouderen

  Tijdens het intakegesprek luistert de ergotherapeut naar uw verhaal en uw hulpvraag. Ook bekijkt de ergotherapeut samen met u welke dagelijkse activiteiten problemen geven. Voorbeelden van alledaagse activiteiten waarin u problemen kan ondervinden:

  • koffie zetten
  • schrijven en computerbediening
  • maaltijd bereiden
  • douchen en/of aankleden
  • uitvoeren hobby’s
  • vervoer en mogelijkheid om u te verplaatsen

  Vervolgens zoekt u samen naar een oplossing om uw zelfstandigheid te behouden of te vergroten. De ergotherapeut geeft u adviezen, behandeling of trainingen.

  Kwaliteit van ergotherapie

  U kunt van ons deskundige ergotherapie verwachten. Om u goed te adviseren en te trainen zijn de ergotherapeuten gespecialiseerd in onder andere:

  • ergotherapie voor kwetsbare ouderen
  • valpreventie
  • cognitieve revalidatie therapie (therapie om uw geheugen, concentratie en aandacht te trainen)
  • ergotherapie voor Parkinson patiënten
  • ergotherapie voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
  • ergotherapie voor cliënten met reuma/artrose
  • ergotherapie voor ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis

  Ergotherapie voor ouderen met dementie

  De ergotherapeuten behandelen ook ouderen met dementie. Ouderen met dementie hebben vaak moeite met het toepassen van vaardigheden in een andere omgeving. Daarom behandelen onze ergotherapeuten de ouderen thuis. Zo kan de ergotherapeut met de ergotherapie behandeling ook inspelen op de gewoontes en routines van de oudere en ter plaatse de activiteiten en/of de omgeving hierop aanpassen. 

  Stichting ZuidOostZorg
 • Wijknet

  Wijknet

   Zonder verwijzing 

  WijkNet is het gemeentelijke vervolg op het project Voor de wijk Door de wijk. Het doel van WijkNet is om de leefbaarheid in de wijken te vergroten en bewoners met een uitkering te activeren en zelfredzamer te maken. Deelnemers doen werkervaring op en vergroten zo hun kansen op een betaalde baan. Tegelijkertijd doen ze iets terug voor de wijk.

  Alle deelnemers van WijkNet doen hun taken als vrijwilliger. WijkNet verricht diverse werkzaamheden:

  • Groenonderhoud
  • Eenmalig tuinonderhoud van inwoners die dit om redenen zelf niet kunnen
  • Werkzaamheden voor kringloopwinkel Estafette van Omrin
  • Bij Stellinghaven – o.a. onderhoud aan de wandeltuin met grote tuinkas en wandelen of koffie drinken met bewoners.
  • Kleine klussen in en om het huis
  • Gastouder kinderopvang D’Lilly
  • Coördinator
  Gemeente Ooststellingwerf
 • Verzilverlening

  Verzilverlening

   Zonder verwijzing 

  Met de verzilverlening kunt u de woning naar eigen smaak aanpassen om veilig en comfortabel te kunnen blijven wonen. Om deze lening af te sluiten, moet er overwaarde zijn op uw woning. Op svn.nl kunt u een leencheck doen om te zien of u in aanmerking komt. Komt u in aanmerking? Dan heeft u eerst een Toewijzingsbrief van de gemeente nodig. Deze kunt u aanvragen via Verzilverlening | Gemeente Ooststellingwerf

  Gemeente Ooststellingwerf
 • Pré-mantelzorgwoning

  Pré-mantelzorgwoning

   Zonder verwijzing 

  Is er nog geen mantelzorg nodig, maar wil je je hier wel alvast op voorbereiden? Dan kun je soms kiezen voor een pré-mantelzorgwoning. Zo kun je alvast dichtbij je naaste(n) gaan wonen voor wie je later denkt te gaan zorgen.

  Maar wat is een pré-mantelzorgwoning precies en welke regels gelden daarvoor?

  Wat is een pré-mantelzorgwoning?

  Een pré-mantelzorgwoning is hetzelfde als een mantelzorgwoning, alleen mag je er al gaan wonen vóórdat er nog werkelijk sprake is van een mantelzorgsituatie. Hierover bestaan nog geen landelijke regels, maar er zijn wel steeds meer gemeentes die dit toestaan.

  Vergunning nodig

  In tegenstelling tot een mantelzorgwoning, heb je voor een pré-mantelzorgwoning vaak wél een vergunning nodig. Als in jouw gemeente pre-mantelzorg woningen worden toegestaan, gelden vaak de volgende voorwaarden:

  • Je moet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben
  • Je moet je houden aan de regels die gelden bij het bouwen van een mantelzorgwoning
  • De bewoners van het hoofdpand en de pré-mantelzorgwoning moeten een relatie met elkaar hebben
  • De woonsituatie mag niet verslechteren (je moet bijvoorbeeld wel genoeg parkeergelegenheid hebben op je eigen grond)
  • De pré-mantelzorgwoning mag maximaal 10 jaar blijven staan

  Let wel op: de regels kunnen per gemeente Vraag dus altijd naar  de regels binnen jouw

  Als je binnen 10 jaar mantelzorg nodig hebt wordt de pré-mantelzorgwoning beschouwd als een mantelzorgwoning en dus vergunningvrij. Als je voldoet aan de voorwaarden, mag deze woning blijven staan tot het moment dat de zorgsituatie niet meer nodig is.

  Staat jouw gemeente een pré-mantelzorgwoning niet toe?

  Kom je er achter dat je gemeente pré-mantelzorgwoningen nog niet toestaat? Ga dan met je gemeente in gesprek, en vraag ze om te kijken naar het beleid van andere (omliggende) gemeenten. Wellicht lukt het om de gemeente te overtuigen pré-mantelzorgwoningen toe te staan.

  MantelzorgNL
 • Sanitaire Unit

  Sanitaire Unit

   Zonder verwijzing 

  Dé snelste sanitaire oplossing zonder verbouwing

  De KipCare is een compacte badkamer in de vorm van een moderne kast. Zodra u de deuren opent, onthult zich een complete badkamer. De KipCare bevat een douche, toilet en een wastafel.

  De KipCare kan vrijwel overal in huis, bijkeuken of garage zonder verbouwing geplaatst worden. Dankzij het welgevormde en compacte ontwerp past de sanitaire unit keurig op de begane grond in uw woonomgeving, zoals bijvoorbeeld in de woonkamer.

  De plaatsing van de KipCare duurt slechts 2 uur. Vervolgens kunt u direct gebruik maken van de sanitaire unit.

  De sanitaire unit KipCare
  Met de KipCare kunt u zorgeloos thuis blijven wonen en blijven genieten van een heerlijk verfrissende douche! De KipCare is speciaal ontwikkeld voor toegankelijkheid, gemak en veiligheid.

  Alle materialen zijn zorgvuldig geselecteerd en van de meest hoogwaardige kwaliteit. De KipCare is onder andere voorzien van een anti-slip vloer en diverse wandbeugels die er voor zorgen dat u veilig gebruikt maakt van de sanitaire unit.

  De Douche

  Geen drempels of opstapjes die het instappen naar uw douche moeilijk maken. Integendeel, via de oprij plaat kunt u zelfs met een rollator of douchestoel de sanitaire unit in.
  De douche is zowel in staande als in een zittende positie te gebruiken. Wanneer u geen douchestoel gebruikt kan het toilet met antislip klep dienen als douchezit.

  Afwatering systeem

  Het douchewater wordt door een ingenieus systeem effectief van de vloer weggezogen. Dit is een van de revolutionaire technieken waardoor de KipCare is mogelijk gemaakt. Door dit afzuigsysteem heeft de douche geen drempel waardoor u gemakkelijk en veilig de douche kunt betreden.

  Het toilet

  Bij plaatsing van de unit wordt de hoogte van het toilet door de gebruiker bepaald. Zo is de hoogte altijd op de juiste manier ingesteld. Het toiletdeksel is voorzien van een antislip laag waardoor het toilet ook als zitje gebruikt kan worden.

  De wastafel

  De wastafel is op zeer praktische wijze toegepast in de sanitaire unit. Wanneer u staand wilt douchen is de wastafel verticaal op te klappen. Hierdoor ontstaat er meer bewegingsruimte in de douchecabine.

   

  Kip Care
 • Mantelzorgwoning

  Mantelzorgwoning

   Zonder verwijzing 

  Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van je eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die je verzorgt. Het kan ook omgekeerd: jij gaat wonen in een mantelzorgwoning op het terrein van degene die je verzorgt.

  Voor een mantelzorgwoning op je eigen terrein is meestal geen vergunning nodig. Je hoeft dan ook de gemeente niet op de hoogte te stellen. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om een aanbouw, verbouwing of een nieuwe woning plaatsen.

  De woning moet wel voldoen aan bepaalde regels:

  • De mantelzorgwoning mag bewoond worden door 1 huishouden van maximaal 2 personen. Daarvan moet minstens 1 persoon mantelzorg ontvangen of geven.
  • Twijfelen wij over de relatie tussen jou en degene die je verzorgt? Dan kunnen we om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige vragen.
  • Als de mantelzorg stopt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. Je hoeft de woning dan niet af te breken. Maar je moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.
  • Je mag alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.
  • Een mantelzorgwoning mag je bouwen zonder vergunning. Dan moet de woning wel voldoen aan algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de omvang en plaats van het bouwwerk, gezondheid, milieu en isolatie. Een aannemer weet hier alles van, maar je kunt de eisen ook zelf nalezen in het Bouwbesluit 2012. 
  • Als je een (legaal) bestaand bouwwerk bij je huis laat ombouwen tot mantelzorgwoning, hoeft de omvang niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen.

  Twijfel je of jouw bouwplannen voor de mantelzorgwoning vergunningvrij zijn? Dit kun je controleren op omgevingsloket.nl. Moet je toch een vergunning aanvragen, kan dat ook via dit online loket.

  Informeer bij het Gebiedsteam, de mantelzorgconsulent bij het aanvragen van een Mantelzorgverklaring.
  Telefoon: (0516) 820100 
  Mail: gbt@ooststellingwerf.nl

  We hebben inloopspreekuren op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur op het gemeentehuis, 't Oost 11, 8431 LE Oosterwolde. 

   

  Gebiedsteam
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Onafhankelijke cliëntondersteuning

   Zonder verwijzing 

  Wij bieden cliëntondersteuning en begeleiding aan mensen met een beperking, zoals een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Wij ondersteunen mensen in hun zelfredzaamheid en het kunnen meedoen in de samenleving. Dit doen we door preventief en integraal te kijken naar de vragen en mogelijkheden van mensen en hun sociale netwerk. Samen met cliënten en hun sociaal netwerk werken we aan een plan onder hun eigen regie. Dit doen we op alle levensgebieden. We maken meedoen mogelijk.

  Hoe meld ik mij (of iemand anders) aan?

  Bel ons en dan kijken we wat nodig is voor je aanmelding.
  Misschien heb je een verwijzing nodig, dan bekijken we hoe we dat kunnen regelen.
  Als we je niet verder kunnen helpen, vertellen we je wie je wel kan helpen, zodat jij weer verder kunt. 

  MEE Noord
 • Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf

  Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf

   Zonder verwijzing 

  Werkgroep Toegankelijk Ooststellingwerf streeft ernaar dat mensen met een beperking, maar ook ouderen zolang mogenlijk zelfstandig kunnen leven, werken winkelen en recreëren in de Gemeente Ooststellingwerf. Het doel is dan ook het verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen en publiek bestemde ruimte.

  Ieder dorp kent zijn problemen. Voorbeelden kunnen zijn:

  • herinrichting
  • overhangend groen
  • ontbreken van op- en afritten op logische plaatsen
  • oneffen trottoirtegels
  • fietsen op de stoep bij de bushalte
  • nieuw- of verbouw van dorpshuis, school, winkel e.d.
  • parkeren op de stoep

  Toegankelijkheid is ook een kwestie van mentaliteit. Daar proberen we een ieder van bewust te maken.
  Heeft u een vraag, een opmerking? Stuur dan een mail naar onze werkgroep, weteoo@gmail.com

  Gemeente Ooststellingwerf
 • Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

  Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

   Zonder verwijzing 

  Bij iedere bibliotheek kan je terecht met vragen over digitale overheid, zoals het online regelen van belasting en toeslagen, zorg, werk zoeken, rijbewijs verlengen of verkeersboetes betalen. De bibliotheekmedewerkers denken met je mee en geven je informatie zodat je verder kunt. Wij kunnen ook een afspraak voor je maken met een organisatie die je verder helpt.
  Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

  De Bibliotheek Zuidoost Fryslân
 • Gratis Juridisch spreekuur

  Gratis Juridisch spreekuur

   Zonder verwijzing 

  Vragen over je rechten? Kom naar het gratis juridisch spreekuur in de Bibliotheek Oosterwolde.

  Gratis advies van een advocaat

  Baan kwijt? Ruzie met de buren? Lig je in scheiding? Andere juridische problemen? Voor vragen kun je naar het juridisch spreekuur. Je krijgt dan gratis advies van een advocaat. Je hoeft geen afspraak te maken. Je melden bij de balie volstaat. In het leescafé van de bieb kun je dan op je beurt wachten.

  Spreekuur Bibliotheek Oosterwolde:
  Elke eerste woensdag van de maand van 16.00 - 17.00 uur.

  De spreekuren worden verzorgd door Advocatenkantoor Van Lee in samenwerking met Rjocht Advocatuur en Mediation en Advocatenkantoor Hoen.

  Mocht je niet tot het eerstvolgende spreekuur kunnen wachten met jouw vraag, bel of mail dan voor een afspraak tussentijds. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  De Bibliotheek Zuidoost Fryslân
 • Sociale huurwoningen Friesland

  Sociale huurwoningen Friesland

   Zonder verwijzing 

  Zoek je een huurhuis of parkeergelegenheid in Friesland? Dan ben je bij WoonFriesland aan het juiste adres. Met zo’n 21.000 goede en betaalbare huurhuizen en andere verhuureenheden, zoals studentenkamers, parkeerplaatsen en garages, hebben wij een groot aanbod voor je. 

  Je vindt bij ons veel verschillende soorten huizen; groter en kleiner, met een tuin of een flat met balkon, zowel in dorpen als in de stad en op de Waddeneilanden. Inschrijven voor een huis is eenvoudig en snel gedaan.

  Kijk voor meer informatie op de website.

  WoonFriesland
 • Drempelhulpen en oprijplaten

   Zonder verwijzing 

  Bij Datona kunt u oprijplaten en drempelhulpen aanschaffen met verschillende hoogtes. 
  Deze ideaal voor het overbruggen van kleine opstapjes en drempels van verschillende hoogtes. 

  Voor meer informatie, zie het assortiment

  Datona
 • Inloopspreekuur

  Inloopspreekuur

   Zonder verwijzing 

  Het Gebiedsteam Ooststellingwerf is er voor vragen over zorg, welzijn, gezondheid, geld, jeugd en mantelzorg. U kunt zonder afspraak langskomen op ons inloopspreekuur. Het inloopspreekuur is op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur bij het Gebiedsteam in het Gezondheidscentrum aan de Brink 1 in Oosterwolde.

  We hebben inloopspreekuren op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur op het gemeentehuis, 't Oost 11, 8431 LE Oosterwolde. 

  Wil je niet naar het spreekuur maar wel contact met het gebiedsteam? Dat kan door te mailen of te bellen:

  • Telefoon: (0516) 820 100 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)
  • E-mail: gbt@ooststellingwerf.nl

   

  Gebiedsteam