Bekijk 64 diensten

 • Consultatiebureau Plus (0 tot 4 jaar)

  Consultatiebureau Plus (0 tot 4 jaar)

   Zonder verwijzing 

  Kruipt, loopt of praat jouw kind nog niet? Krijg jij moeilijk contact met hem of haar? Of heb je bijvoorbeeld vragen over het drukke gedrag van jouw kind? Blijf je over deze of andere vragen zorgen houden? Dan kunnen wij je aanmelden voor het speciale (gratis) spreekuur voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

  GGD Fryslân
 • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

  Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

   Zonder verwijzing 

  Peuters die peuterspeelgroepen van Scala bezoeken worden op een speelse manier uitgedaagd de wereld om hen heen te ontdekken. Het VVE programma waar op de peuterspeelgroepen mee gewerkt wordt heet Piramide. Ook de basisscholen werken met piramide of een vergelijkbaar programma. Deze programma’s bestaan onder andere uit thema’s waarbij kinderen een aantal weken lang activiteiten, liedjes en boekjes aangeboden krijgen die passen bij een bepaald thema. Het programma VVE thuis sluit hierbij aan.

  VVE thuis is bedoeld voor peuters vanaf 3 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool. Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten voor ouders per schooljaar. Tijdens deze ouder bijeenkomsten ontvangt u een themaboekje passend bij het thema waar uw peuter/kleuter op de peuterspeelgroep/school mee bezig is. Door thuis spelenderwijs activiteiten aan te bieden die passen bij het thema van de peuterspeelgroep/school, zal uw kind nieuwe woorden sneller onthouden en leren toepassen. In de ouderbijeenkomsten van VVE thuis leert u hoe u de activiteiten uit het themaboekje met uw kind kan doen. U ontvangt materialen die u nodig heeft bij het uitvoeren van de activiteiten. De pedagogisch medewerker/leerkracht zal tijdens de ouderbijeenkomsten vertellen over het thema op de peuterspeelgroep. U hoort welke activiteiten uw kind doet op de peuterspeelgroep en bijvoorbeeld welke liedjes er gezongen worden.
  Kopieer de tekst uit het linkje en bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/pwalnms684c

  Wilt u meer informatie of deelnemen aan VVE? Neem dan contact met de manager Het Jonge Kind via: 0516 - 56 72 20

  Scala Welzijn
 • Afspraak op het consultatiebureau

  Afspraak op het consultatiebureau

   Zonder verwijzing 

  Als je kind een maand oud is, zien we je voor het eerst op het consultatiebureau. Tot jouw kind 4 jaar is, kom je ongeveer veertien keer langs voor een gezondheidsonderzoek. Op de basisschool en het voortgezet onderwijs blijf je ons tegenkomen tot je kind 18 jaar is. 

  Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Vragen over opgroeien en opvoeden? Wij staan graag voor je klaar! Dit is vrijwillig en doen wij gratis. Neem gerust contact met ons op voor advies of gewoon een luisterend oor.

  De gegevens over je kind bewaren wij in een digitaal kinddossier. Wij houden ons aan de regels in de wet om die gegevens goed te beschermen.

  GGD Fryslân
 • Leerplichtambtenaar

  Leerplichtambtenaar

   Zonder verwijzing 

  De leerplichtambtenaar controleert niet alleen of leerplichtige kinderen naar school gaan. Bij verzuim bespreekt de leerplichtambtenaar ook met de leerplichtige en/of ouder(s)/verzorger(s) wat er aan de hand is en wat er nodig is om weer naar school te gaan. En als het nodig is verwijst de leerplichtambtenaar door naar de juiste organisaties om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Meer informatie: Leerplicht | Gemeente Ooststellingwerf.

  Gemeente Ooststellingwerf
 • Speelgoedactie

  Speelgoedactie

   Zonder verwijzing 

  Als je het niet breed hebt zorgt de Humanitas Sinterklaasactie voor een leuk cadeautje voor jullie kind.

  Ieder jaar organiseert afdeling De Stellingwerven de speelgoedactie. Deze aktie is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, waarvan de ouders/verzorgers in een financieel moeilijke situatie zitten. Op deze wijze kunnen ook deze kinderen Sinterklaas vieren. De cadeautjes worden door vrijwilligers uitgezocht en door zwarte pieten bij de kinderen thuisgebracht.

  Coordinator, Hillie Niemeijer:

  Humanitas de Stellingwerven
 • Verloskundige Oosterwolde

  Verloskundige Oosterwolde

   Zonder verwijzing 

  Je bent zwanger, van harte gefeliciteerd! De eerste weken van de zwangerschap zijn spannend en misschien ook nieuw voor jullie. Er zullen een heleboel vragen ontstaan en natuurlijk wil je weten wanneer je bent uitgerekend.

  In onze praktijk kun je terecht voor alles m.b.t. zwangerschap inclusief het voor- en natraject. Zodra je weet dat je zwanger bent kun je je aanmelden in onze praktijk, het liefst in ieder geval voordat je 8 weken zwanger bent. Je hebt hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig. De eerste afspraak plannen we tussen 8 en 10 weken zwangerschap. 

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Verloskundigenpraktijk de Vroedschap
 • Vereniging voor ouders

  Vereniging voor ouders

   Zonder verwijzing 

  Wij versterken de positie van ouders van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag. Dit doen we door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap.

  Balans ondersteunt en vertegenwoordigt ouders zo goed mogelijk. Door op verschillende manieren informatie en kennis te delen. We organiseren evenementen en webinars, maken filmpjes, podcasts en animaties. Balans heeft een eigen Magazine een Advieslijn en geeft  Advies in de buurt. Speciaal voor de kinderen is er BalansKIDS.

  Ook lobbyt Balans in de politiek op het gebied van onderwijs, zorg en opvoeding. Met als doel de positie van ouders en kinderen te versterken. En eraan bij te dragen dat ieder kind passend onderwijs en passende hulp krijgt.

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Vereniging Balans
 • Home-Start

  Home-Start

   Zonder verwijzing 

  Home-Start geeft een steuntje in de rug bij het opvoeden van kinderen. Ouders krijgen hun gezin weer op de rit. De vrijwilligers hebben zelf ervaring met opvoeden. Ze vertellen dat het vrijwilligerswerk zinvol is en voldoening geeft.

  Heb je een jong gezin, dan maak je veel voor het eerst mee. Kinderen opvoeden is al spannend genoeg zonder dat er sprake is van ziekte en overbelasting. Of zorgen om de kinderen, partner, werk of geld. Een luisterend oor of helpende hand is dan heel fijn.

  Kijk voor meer informatie over Home-Start op: www.home-start.nl  

  Contact

  Coordinator, Margriet Verloop:

  Humanitas de Stellingwerven
 • Ouder en Kind ochtend

  Ouder en Kind ochtend

   Zonder verwijzing 

  Elke vrijdagochtend tussen 09.30 en 11.30 ontmoeten ouders en hun kinderen tussen de 0 en 4 jaar elkaar bij Scala in De Kompaan in Oosterwolde. De sfeer is ongedwongen. Ouders kunnen ervaringen delen, bijpraten en nieuwe contacten leggen. De kinderen spelen ondertussen samen. De deuren naar het binnenplein kunnen worden opengezet. Buiten staan de loopfietsjes klaar, wordt er ‘tikkertje’ gespeeld en is de zandbak een geliefde plek. De laatste bijeenkomst voor de zomervakantie wordt afgesloten met een bezoek aan bijvoorbeeld een kinderboerderij of speeltuin. Gedurende het schooljaar worden er themaochtenden georganiseerd, waarbij u ook van harte welkom bent.

  Scala Welzijn
 • Logopedie Oosterwolde

  Logopedie Oosterwolde

   Zonder verwijzing 

  Logopedie Friesland is een samenwerkingsverband tussen 4 verschillende praktijken, logopedische maatschap Kingma-Wijnstra, Logopediepraktijk Heerenveen, Van der Velden Logopedie en Hartlief Logopedie.

  Logopedie Oosterwolde is hier een vestiging van. In Oosterwolde kunt u ons vinden in de vestigingen:
  – Gezondheidscentrum Oosterwolde
  – IKC Wolderwijs.

  In beide panden zijn verschillende disciplines te vinden. Bij het gezondheidscentrum bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapeuten. In het IKC Wolderwijs een basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid tot korte lijntjes, waardoor overleg en afstemming van de behandeling goed mogelijk is. Daarnaast hebben we contact met andere (paramedische) hulpverleners wanneer dit nodig is voor de behandeling. Op medische indicatie is een aan huis behandeling mogelijk. Dit is bijvoorbeeld zo bij een behandeling pre-verbale logopedie.

  Logopedie Friesland
 • Knutselclub Oldeberkoop

  Knutselclub Oldeberkoop

   Zonder verwijzing 

  De knutselclub wordt 1 keer in de maand georganiseerd door een aantal enthousiaste vrijwilligers in de Mejander in Oldeberkoop.

  Kinderen van de basisschool kunnen dan een uurtje komen knutselen na schooltijd onder het genot van een beker ranja en wat lekkers. De knutsel is zo uitgekozen en voorbereid dat het leuk en makkelijk (of juist wat moeilijker) is. Het knutselen kost 1 euro (incl. het lekkers en de ranja).

  Kijk voor meer informatie op de webiste.

  Stichting Wel-Zijn op dorpse schaal
 • Kinderfysiotherapie Oosterwolde

  Kinderfysiotherapie Oosterwolde

   Zonder verwijzing 

  Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Onze kinderfysiotherapeut heeft een opleiding gedaan na de opleiding fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces).

  Indien uw kind wordt aangemeld bij de kinderfysiotherapeut wordt er door de kinderfysiotherapeut een anamnese afgenomen. Dit is een vraaggesprek waarin de klacht van uw kind zo goed mogelijk wordt uitgevraagd. Daarna volgt een onderzoek naar deze klacht waarvoor een aantal testen gebruikt worden. Uw kind moet zich hier zo prettig mogelijk bij voelen zodat hij of zij optimaal kan presteren en er zo een duidelijk beeld ontstaat van de problematiek. Vervolgens wordt bepaald of uw kind bij ons op de juiste plek is en wij de klacht kunnen behandelen. Indien dit het geval is zal er samen met u en uw kind een behandelplan opgesteld worden en kan de behandeling starten.

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Fysiotherapie Oosterwolde
 • Peuterspeelgroepen

  Peuterspeelgroepen

   Zonder verwijzing 

  Heeft u een peuter? Kijk dan eens naar de mogelijkheden die de peuterspeelgroepen van Scala u bieden. Op onze peuterspeelgroepen spelen kinderen van 2 tot 4 jaar met elkaar en mogen ze ontdekken. Zij doen dit in een veilige en fijne omgeving. Onze pedagogisch medewerkers werken met de VE Piramidemethode, stimuleren hen en geven soms een duwtje in de rug. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen.

  Scala Welzijn
 • Hulp bij borstvoeding Oosterwolde

  Hulp bij borstvoeding Oosterwolde

   Zonder verwijzing 

  Borstvoeding geven is leuk! Borstvoeding geven is normaal! Geborgenheid en voeding, genieten van elkaars nabijheid. Zelf voeden is natuurlijk en vanzelfsprekend.

  Toch kan borstvoeding lastig zijn, maar het is de normale voeding voor jouw baby. Wat kan je doen als aanleggen niet gemakkelijk gaat, wanneer het pijnlijk is, je kindje onvoldoende groeit, niet tevreden is of wanneer voeden niet gaat zoals je verwacht? 

  Tijdens een huisbezoek wordt een borstvoeding geobserveerd. Samen kijken we wat er kan verbeteren. Instructies worden achtergelaten. Twee weken telefonische begeleiding zit bij het huisbezoek inbegrepen.

  Borstvoedingpraktijk Karine Akkermans
 • Opvoeden en opgroeien - Stapprogramma's

  Opvoeden en opgroeien - Stapprogramma's

   Zonder verwijzing 

  Samen spelen, uitdagen en stimuleren om te leren!

  Instapje
  Hoe kunt u met uw kind tussen 1 en 2 jaar spelen, hem of haar uitdagen en stimuleren? Een keer per week, ongeveer een jaar lang, kan een Stapmedewerker van Scala hierbij helpen als u in de gemeente Ooststellingwerf woont. Het materiaal van Instapje bestaat uit speelgoed en een map met instructiebladen en liedjes. Deze materialen ontvangt u tijdens de huisbezoeken en mag u houden.

  Opstapje
  Kinderen vanaf twee jaar zijn vaak actief. Ze zijn ondernemend spelen en hebben zorg en aandacht nodig. Daardoor ontwikkelen zij zich spelenderwijs en leren ze vooral van u als ouder. Soms heeft een kind iets meer nodig. Hoe kunt u daar het beste mee omgaan?

  Opstap
  Ook als kinderen ouder worden en leren lezen, schrijven en rekenen zijn zij actief bezig. Vraagt u zich wel eens af hoe u uw kind(eren) het beste kunt voorbereiden op groep drie van de basisschool?

  Een Stapmedewerker ondersteunt u. Zij komt langs en leert u activiteiten en spelletjes die u met uw kind kunt doen. Aanmeldingen voor Instapje, Opstapje en Opstap kan via onderstaande contactgegevens:

  Stichting Scala
  Moskampweg 3-5
  8431 GB
  Oosterwolde
  0516 – 56 72 20
  stap@scala-welzijn.nl
  www.scala-welzijn.nl

  Scala Welzijn
 • Informatie Jeugdhulp in Friesland

  Informatie Jeugdhulp in Friesland

   Met verwijzing 

  Heb je een verwijzing (indicatie) voor jeugdhulp? De beschikbaarheidswijzer voor Jeugdhulp in Friesland geeft een overzicht van het aanbod van (hoog)specialistische jeugdhulp, ondersteuning bij ernstige dyslexie, crisishulp en pleegzorg.

  Let op! Hiervoor is dus een verwijzing nodig.

  Als u deze verwijzing niet hebt, kijk dan op deze sociale kaart naar de mogelijkheden voor hulp waar u geen verwijzing voor nodig heeft. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het gebiedsteam Ooststellingwerf.

  Gemeente Ooststellingwerf
  Productcode
  0001 Jeugdhulpverlening