Stichting Zorggroep Liante
Stichting Zorggroep Liante
 Met verwijzing 
 Zonder verwijzing 
Productcodes 01A04, 02A03, 04A01 en 07A03
Locaties Drachten, Wolvega, Appelscha, Oosterwolde FR en Haulerwijk

Sickengaoord 1, 8471BS Wolvega

  0516 568 770
  Bereikbaar: weekend en werkdagen

Stichting Zorggroep Liante

Uitgebreide omschrijving

Stichting Zorggroep Liante biedt op veel verschillende aspecten zorg. Waaronder:

 • Wonen
 • Dagverzorging
 • Dagbesteding
 • Palliatieve zorg
 • Tijdeiljk verblijf
 • MPT
 • ZorgThuis 
 • Maaltijdservice
 • Activiteiten
Samenwerking met partners

Wij werken nauw samen met firma Dokter op het gebied van huishoudelijke taken. 

Laatst bijgewerkt: 22-02-2023

Specificaties

KvK 41005051
AGB WMO 43430214
AGB Jeugd
Telefoonnummer 0516-568770
Website https://www.liante.nl/ 
Aantal werknemers
10-100
Soorten hulp Dagbesteding, Huishouden en praktische hulp, Lichamelijke gezondheid, Mentale gezondheid, Persoonlijke verzorging, Werk en vrijwilligerswerk en Wonen
Leeftijd Jeugd (18 tot en met 26 jaar), Ouderen (ouder dan 66 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Zorgsoorten Praktische ondersteuning, Begeleiding volwassenen (WMO), Beschermd wonen (WMO), Respijtzorg en logeeropvang (jeugd en Wmo), Verblijf (jeugd en volwassenen) en Vervoer dagbesteding
Werkgebieden Appelscha, Donkerbroek, Elsloo, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde, Ravenswoud en Waskemeer
Specialismes Dementie, Lichamelijke beperking, Logeer en respijtzorg, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Psychosomatisch en Zelfstandig wonen
Productcodes
 •  01A04 Ondersteuning bij het huishouden
 •  02A03 Individuele begeleiding
 •  04A01 Kortdurend verblijf (KVB)
 •  07A03 Dagbesteding
 • 0 meer...
 • 0 minder...

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Drachten 
 Nevenvestiging
De Lauwers
Lauwers 16, 9204GX Drachten
Bereikbaar: werkdagen
Drachten 
 Nevenvestiging
De Warrenhove
De Warren 8, 9203HT Drachten
Bereikbaar: werkdagen
Wolvega 
 Nevenvestiging
Lycklama Stins
Deken Mulderstraat 1, 8472AB Wolvega
Bereikbaar: werkdagen
Appelscha 
 Nevenvestiging
Riemsoord
Riemsoord 140, 8426ED Appelscha
Bereikbaar: werkdagen
Oosterwolde FR 
 Nevenvestiging
Rikkingahof
Rikkingahof 1, 8431MB Oosterwolde FR
Bereikbaar: werkdagen
Wolvega 
 Nevenvestiging
Sickenga-Oord
Sickengaoord 1, 8471BS Wolvega
Bereikbaar: werkdagen
Haulerwijk 
 Nevenvestiging
Sinnehiem
Sinnehiem 1, 8433JP Haulerwijk
Bereikbaar: werkdagen
Wolvega 
 Hoofdvestiging
Zorggroep Liante
Sickengaoord 1, 8471BS Wolvega
Bereikbaar: weekend en werkdagen
Oosterwolde FR 
 Nevenvestiging
ZorgThuis Ooststellingwerf
Rikkingahof 1, 8431MB Oosterwolde FR
Bereikbaar: werkdagen
Drachten 
 Nevenvestiging
ZorgThuis Smallingerland
't Suderhiem 35-9, 9203HS Drachten
Bereikbaar: werkdagen
Wolvega 
 Nevenvestiging
ZorgThuis Weststellingwerf
Kerkstraat 14, 8471CD Wolvega
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Dagbesteding
Eerstelijns Verblijf (laag complex)
ELV Palliatieve zorg
Huishoudelijke zorg
Wonen op locatie
ZorgThuis
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: